Phân loại mặt hàng cục nóng, cục lạnh máy điều hòa không khí

09:32 | 10/12/2014

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam về phân loại mặt hàng cục nóng, cục lạnh máy điều hòa không khí.

phan loai mat hang cuc nong cuc lanh may dieu hoa khong khi

Ảnh: Minh họa.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Đồng thời tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 8415 và phân nhóm 8415.10 thì:

Phân loại máy điều hòa không khí loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường: Phân nhóm 8415.10 gồm có: Máy điều hòa không khí loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường, hoạt động độc lập hoặc "có hệ thống chia luồng". Các điều hòa không khí loại "có hệ thống chia luồng" không có ống dẫn khí và sử dụng một thiết bị bốc hơi riêng cho mỗi khu vực có điều hòa không khí (ví dụ: một phòng). Các thiết bị trao đổi nhiệt trong nhà có thể được gắn tại các địa điểm khác nhau, ví dụ, trên một bức tường hoặc cửa sổ, hoặc trên trần nhà. Nhóm này có thuế suất thuế NK từ 20 đến 30%.

Phân loại điều hòa không khí tổng (trung tâm): Phân nhóm 8415.10 loại trừ hệ thống điều hòa không khí tổng (trung tâm) có ống dẫn khí được sử dụng để chuyển khí lạnh từ thiết bị bốc hơi đến các khu vực được làm mát và sẽ thuộc phân nhóm 8415.81 hoặc 8415.82 tùy thuộc loại điều hòa 1 chiều hay hai chiều. Hai nhóm này đều có thuế suất từ 0 đến 25%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, về việc phân loại mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ tủ đứng, ngày 10-5-2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2265/TCHQ-TXNK hướng dẫn, trong đó có nêu, máy điều hòa không khí loại tủ đứng đặt sàn gồm hai cục ("cục nóng" và "cục lạnh" tách rời) thuộc phân nhóm 8415.81 "loại điều hòa hai chiều" hoặc 8415.82 "loại điều hòa 1 chiều".

Theo đó, việc phân loại cục nóng, cục lạnh của máy điều hòa không khí cần thực hiện theo quy tắc 2 (a) (Các mặt hàng ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời) của Sáu quy tắc tổng quát trong quy tắc phân loại hàng hóa ban hành kèm theo Phục lục II, Thông tư số 156/2011/TT-BTC nêu trên.

Hải Nam