Phân loại động cơ máy thủy theo công suất

08:39 | 04/02/2019

Động cơ máy thủy phụ dùng để lai máy phát điện, cấp điện cho động cơ điện lai hệ trục chân vịt để đẩy tàu được phân loại vào nhóm 8408.10, mã số chi tiết căn cứ theo công suất của từng loại động cơ.

phan loai dong co may thuy theo cong suat
Động cơ máy thủy

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 112/ĐKVN- CN ngày 08/01/2019, về mặt công dụng, động cơ diesel được phân biệt như sau: Động cơ diesel chính để lai chân vịt đẩy tàu. Động cơ diesel phụ để lai máy phát điện hoặc các thiết bị khác trên tàu (Ví dụ: bơm, máy neo, tời...).

Đối với tàu thủy sử dụng động cơ điện để lai hệ trục chân vịt đẩy tàu thì động cơ diesel được sử dụng để lai máy phát điện cấp điện cho động cơ lai hệ trục chân vịt.

Đối với mặt hàng thực tế nhập khẩu của DN, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng cần kiểm tra, căn cứ thực tế hàng hóa, trường hợp xác định mặt hàng do Công ty NK là động cơ diesel phụ dùng để lai máy phát điện, cấp điện cho động cơ điện lai hệ trục chân vịt để đẩy tàu thì xem xét phân loại tại phân nhóm 8408.10 "Động cơ máy thủy (Marine propulsion engines)”, mã số chi tiết căn cứ theo công suất của từng loại động cơ.

Được biết, nhóm hàng này có mức thuế NK ưu đãi từ 0% đến 20%.

Thu Trang