Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương

20:15 | 30/06/2020

(HQ Online) -  Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Bình
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiển làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
1119 1g6a2216
Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 29 và 30/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Đại hội.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Ban Kinh tế Trung ương, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát thực vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội đã ra Quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoài Anh