Ông Đào Duy Tám được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan

20:40 | 10/05/2021

(HQ Online) - Ngày 10/5, thừa ủy quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Duy Tám giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất
Cục Giám sát quản lý về hải quan: Đầu nguồn nhiều chính sách quan trọng về hải quan
Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ công xây dựng nhiều đề án trọng tâm trình Chính phủ
Thừa ủy quyền Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành trao quyết định bổ nhiệm ông Đào Duy Tám giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan.
Thừa ủy quyền Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành trao quyết định bổ nhiệm ông Đào Duy Tám giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Duy Tám, Trưởng Phòng Giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc Cục Giám sát quản lý về hải quan giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký tại Quyết định 1245/QĐ-TCHQ ngày 10/5/2021.

Quyết định 1245/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến và đóng góp của ông Đào Duy Tám trong quá trình công tác tại Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Trên cương vị mới, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành mong muốn ông Đào Duy Tám tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm công tác tại đơn vị, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong đơn vị duy trì sự đoàn kết nhất trí để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đóng góp vào thành tích chung của ngành Hải quan.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Duy Tám bày tỏ quyết tâm đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị trong thời gian tới.

N.Linh