Nộp hồ sơ doanh nghiệp ưu tiên tại Tổng cục Hải quan?

15:41 | 29/08/2018

(HQ Online)- Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến.

nop ho so doanh nghiep uu tien tai tong cuc hai quan

Thừa ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng trao quyết định cho đại diện Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (Hải Phòng) năm 2017. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì thực hiện chương trình doanh nghiệp ưu tiên, liên quan đến địa điểm nộp hồ sơ hải quan đang được dự thảo theo hướng, Sửa đổi địa điểm nộp hồ sơ tại khoản 1 Điều 18 (Thông tư 72) như sau “Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư này, có nhu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận”.

Đây là một trong những sửa đổi đáng chú ý nhất lần này. Hiện, theo Thông tư 72, hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên được nộp tại các cục hải quan địa phương.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung điều 20a (thẩm định điều kiện gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên), như sau:

Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định và tự động gia hạn thêm 3 năm tiếp theo nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trước 3 tháng tính đến thời hạn gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thẩm định các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra việc hoàn thuế, kiểm tra báo cáo quyết toán (nếu có) tại trụ sở doanh nghiệp trên cơ sở quản lý rủi ro để gia hạn chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp. 

Trường hợp trong thời gian 3 năm kể từ ngày công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp đã được Tổng cục Hải quan thanh tra, kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan chỉ thẩm định các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên, kiểm tra việc hoàn thuế, kiểm tra báo cáo quyết toán (nếu có), không tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, trừ trường hợp có các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện nay cả nước có 65 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Thái Bình