Niềm tin được hình thành trong cộng đồng doanh nghiệp

07:45 | 29/01/2021

(HQ Online) - Trả lời phỏng vấn Tạp chí Hải quan, bà Phạm Thị Ngọc Thủy (ảnh), Phó Giám đốc thường trực Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cho rằng, đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu sẽ mang lại lợi ích trực tiếp và giúp tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ không chỉ ở góc độ doanh nghiệp mà còn là giữa các quốc gia với nhau.

Áp dụng mô hình mới kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu, doanh nghiệp được lợi gì?
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội
Doanh nghiệp được thực hiện các hoạt động nào trong kho ngoại quan?
Bà Phạm Thị Ngọc Thủy (ảnh), Phó Giám đốc thường trực Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
Bà Phạm Thị Ngọc Thủy (ảnh), Phó Giám đốc thường trực Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

Bà đánh giá như thế nào về nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ?

Trong quá trình theo dõi Đề án, chúng tôi nhận thấy chỉ đạo cải cách này của Chính phủ nhận được sự đồng thuận rất cao của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã rất nỗ lực và cầu thị khi triển khai chỉ đạo của Chính phủ thông qua quá trình nghiên cứu thực chất, tham vấn ý kiến rộng rãi các bên liên quan trước khi hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Với 7 nội dung cải cách được nêu tại Đề án, lợi ích cho doanh nghiệp không chỉ là chi phí trực tiếp mà lợi ích về tiết giảm thời gian cùng chi phí cơ hội của doanh nghiệp mới là điều khiến cộng đồng rất hồ hởi. Với sự tiết giảm lớn về mặt thủ tục hành chính, quy trình, yêu cầu so với hiện tại, rõ ràng khối lượng công việc doanh nghiệp phải xử lý trực tiếp giảm đi rất nhiều khiến cho chi phí trực tiếp lẫn gián tiếp doanh nghiệp phải bỏ ra trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu cũng giảm theo.

Bên cạnh việc cắt giảm chi phí trực tiếp có thể nhìn thấy thông qua việc đơn giản thủ tục, quy trình… khi triển khai mô hình mới còn cắt giảm chi phí gián tiếp, bà có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này?

Về chi phí gián tiếp, đó chính là bài toán cơ hội cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước đây doanh nghiệp phàn nàn nhiều về việc chờ đợi, lưu kho bến bãi, phát sinh liên quan áp lực trả nợ ngân hàng … và nhiều vấn đề rắc rối khác nhưng bây giờ khi doanh nghiệp có thể thực hiện ở một đầu mối là cơ quan Hải quan, cộng với quan điểm cải cách mạnh mẽ thì lợi ích doanh nghiệp nhìn thấy là chi phí cơ hội doanh nghiệp giảm đáng kể, điều đó về lâu dài sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ không chỉ ở góc độ doanh nghiệp mà còn là giữa các quốc gia với nhau.

Ở góc nhìn chuyên gia, chúng tôi còn thấy một điểm “được” rất lớn của Đề án, đó là một niềm tin được hình thành trong cộng đồng doanh nghiệp. Đầu tiên là niềm tin với chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tiếp đến là niềm tin đối với cơ quan quản lý, với sự vào cuộc quyết tâm của cơ quan đầu mối là Tổng cục Hải quan và kỳ vọng các nội dung cải cách mạnh mẽ tại Đề án sẽ sớm mang lại hiệu quả trên thực tiễn.

Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa XNK. 	Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Để triển khai hiệu quả Đề án, vấn đề đặt ra hiện nay với Bộ Tài chính và các cơ quan, bộ ngành có liên quan là gì, thưa bà?

Để triển khai Đề án này, chúng tôi xác định có không ít thách thức nhưng với cơ chế công - tư phối hợp chặt chẽ, với quyết tâm cao từ các bên, cộng đồng doanh nghiệp sẽ vào cuộc mạnh mẽ để cùng Tổng cục Hải quan hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ.

Loạt hoạt động đầu tiên mà doanh nghiệp đề xuất với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) là cần sớm triển khai các chương trình phổ biến, chia sẻ lộ trình và cách thức thực hiện Đề án để các doanh nghiệp và các Hiệp hội cùng nắm bắt, có sự chuẩn bị chủ động và hiệu quả trong doanh nghiệp, song song với quá trình chuẩn bị từ phía Hải quan cho khâu thực thi. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng mong Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các bộ, ngành liên quan triển khai sớm việc xây dựng Nghị định trình Chính phủ để đảm bảo khung pháp lý cho triển khai Đề án theo đúng lộ trình đã được duyệt.

Xin cảm ơn bà!

Ngọc Linh