Những thông tin về CO mẫu E mới đều cập nhật trên hệ thống nghiệp vụ hải quan

09:52 | 10/10/2019

(HQ Online) - Trong văn bản gửi đến các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng như doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cho biết, những thông tin mới về C/O mẫu E mới đều được cập nhật trên Hệ thống nghiệp vụ Hải quan.

nhung thong tin ve co mau e moi deu cap nhat tren he thong nghiep vu hai quan Chấp nhận C/O mẫu E mới
nhung thong tin ve co mau e moi deu cap nhat tren he thong nghiep vu hai quan Cập nhật thông tin mới về C/O mẫu E mới
nhung thong tin ve co mau e moi deu cap nhat tren he thong nghiep vu hai quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Trước đó, liên quan đến việc chấp nhận C/O mẫu E mới theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA), Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố tại công văn 5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019.

Về mẫu dấu và chữ ký trên C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan cho biết đối với mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu E do Hải quan Trung Quốc cấp, Tổng cục Hải quan đã cập nhật trên Hệ thống nghiệp vụ Hải quan theo thông báo tại công văn 5743/TCHQ-GSQL ngày 9/9/2019 và thông báo bổ sung danh sách mẫu dấu, chữ ký của các cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu E tại công văn 6221/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2019.

Đối với mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu E do Hội xúc tiến thương mại Quốc tế của Trung Quốc (CCPIT) cấp, Tổng cục Hải quan đã cập nhật trên trên Hệ thống nghiệp vụ Hải quan theo thông báo tại công văn số 2717/TCHQ-GSQL ngày 8/5/2019.

N.Linh