Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM

14:19 | 31/05/2021

(HQ Online) - Ngay sau khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị triển khai chống dịch ở mức độ cao nhất để để đảm bảo duy trì xuyên suốt hoạt động XNK cũng như công tác quản lý nhà nước về hải quan trong thời gian giãn cách.

Những hình ảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu của Cục Hải quan TPHCM ngay trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội:

Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Doanh nghiệp FDI thực hiện khai báo y tế và khử khuẩn ngay tại cổng vào của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư

Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Để tránh tiếp xúc trực tiếp với DN, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư có sáng kiến cho DN quét mã QR để đăng ký kiểm tra thực tế hàng hóa

Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Công chức hải quan tiếp nhận, hướng dẫn việc làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời, tránh tập trung đông người.

Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Hồ sơ được khử khuẩn trước khi xử lý

Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Cả công chức Hải quan và DN đều được kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào trụ sở Hải quan

Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Các hàng ghế ngồi của DN được Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí giãn cách

Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Công chức Hải quan đảm bảo 5K trong phòng chống dịch

Đế tránh tiếp xúc trực tiếp với DN, Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 tiếp nhận hồ sơ gián tiếp
Đế tránh tiếp xúc trực tiếp với DN, Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 tiếp nhận hồ sơ gián tiếp
Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Hồ sơ được khử khuẩn trước khi công chức Hải quan tiếp nhận
Những hình ảnh chống dịch, thông quan hàng hóa ngày đầu giãn cách tại Hải quan TPHCM
Các bàn DN ngồi chờ được bố trí giãn cách đúng quy định.

Lê Thu