Những dấu ấn 75 năm trước

08:41 | 07/05/2021

(HQ Online) - Chỉ hơn 2 tuần nữa, ngày 23/5 tới đây, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đại biểu Quốc hội: Cần những người hội đủ đức, tâm và tầm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
75 năm Quốc hội Việt Nam: Dấu ấn đổi mới, sáng tạo và chuyên sâu
Những  dấu ấn 75 năm trước

Còn nhớ, cách đây 75 năm, trước ngày Tổng tuyển cử một hôm, Bác Hồ viết: “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu được hưởng quyền dân chủ của mình... Ngày mai, dân ta tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước”.

Tất nhiên, đã là một cuộc bầu cử thì sẽ có người trúng cử và người không. Lời Bác Hồ thật có tình, có lý: “Người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu có hạn, lẽ tất nhiên có người được cử và có người không được cử. Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hiện câu: Vì lợi nước quên lợi nhà. Vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải xứng đáng với đồng bào, xứng đáng với Tổ quốc. Người không trúng cử cũng không nên ngã lòng. Mình đã tỏ lòng hăng hái với nước, với dân; thì luôn luôn phải giữ lòng hăng hái đó”.

Với cử tri, Bác dặn: “Tất cả các bạn cử tri đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mọi người đều nên vui vẻ, hưởng quyền lợi của một người dân độc lập tự do”.

Sau một thời gian khá dài, nghi thức tuyên thệ mới chỉ được áp dụng trở lại tại lễ nhậm chức của các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao kể từ khoá XIV. Thế nhưng, trước đó rất lâu, ngay sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, thay mặt Chính phủ do Quốc hội Khóa I bầu ra, Bác Hồ đã đọc Lời tuyên thệ. Nguyên văn như sau: “Chúng tôi, Chính phủ kháng chiến nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tối cao Cố vấn đoàn và Ủy viên Kháng chiến hội, trước bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, thề xin cương quyết lãnh đạo nhân dân kháng chiến, thực hiện nền Dân chủ Cộng hòa Việt Nam, mang lại tự do hạnh phúc cho dân tộc. Trong công việc giữ gìn nền độc lập, chúng tôi quyết vượt qua mọi nỗi khó khăn dù phải hy sinh tính mệnh cũng không từ”…

Đã 3/4 thế kỷ trôi qua, nhưng những dấu ấn từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, đặc biệt là những bài viết, lời dặn dò súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và đầy xúc động của Hồ Chủ tịch về sự kiện lịch sử quan trọng này vẫn nguyên vẹn ý nghĩa lịch sử.

Cẩm Hà