Nhiều doanh nghiệp vi phạm về chính sách thuế

14:25 | 21/10/2020

(HQ Online) - Kiểm tra, thanh tra thuế tại các doanh nghiệp, Cục Thuế TPHCM phát hiện hàng nghìn doanh nghiệp vi phạm về chính sách thuế.

4533-doanh-nghiep
Doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: Thu Hòa

Theo Cục Thuế TPHCM, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, trong tháng 9/2020 Cục Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 2.064 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 391 tỷ đồng.

Tính chung trong 9 tháng năm 2020, Cục Thuế TPHCM thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 14.973 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là hơn 2.868 tỷ đồng.

Ngoài công tác thanh tra, qua công tác kiểm tra tại cơ quan Thuế đối với trên 29.500 hồ sơ kê khai thuế, Cục Thuế TPHCM phát hiện 332 hồ sơ của doanh nghiệp sai phạm, phải kê khai bổ sung và 530 hồ sơ phải thực hiện ấn định thuế và gần 9.500 hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra tại doanh nghiệp.

Cục Thuế TPHCM đã thực hiện kiểm tra thuế tại 14.153 lượt doanh nghiệp, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn trên 1.820 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 383,9 tỷ đồng; giảm lỗ 14.091,3 tỷ đồng, không hoàn 206,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng số thuế kê khai bổ sung sau kiểm tra tại cơ quan thuế và số thuế truy thu, phạt, truy hoàn qua kiểm tra tại doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2020 là 1.836,3 tỷ đồng, đạt 79% so với cùng kỳ năm 2019, giảm khấu trừ thuế GTGT 389 tỷ đồng, giảm lỗ 14.119 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm nay, số hồ sơ thanh tra đã thực hiện là 820 bộ hồ sơ, với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 1.032 tỷ đồng, tăng 67% về số hồ sơ thanh tra và tăng 67% về số truy thu, phạt, truy hoàn so với cùng kỳ 2019.

Lê Thu