Nhiều dịch vụ công ngành Thuế sẽ được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

13:58 | 29/04/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Thuế, trong quý 2 sẽ tích hợp nhiều dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.    

nhieu dich vu cong nganh thue se duoc tich hop len cong dich vu cong quoc gia Có 4 dịch vụ công thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
nhieu dich vu cong nganh thue se duoc tich hop len cong dich vu cong quoc gia 65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
nhieu dich vu cong nganh thue se duoc tich hop len cong dich vu cong quoc gia Thực hiện dịch vụ công của hải quan qua Cổng dịch vụ công quốc gia thế nào?
nhieu dich vu cong nganh thue se duoc tich hop len cong dich vu cong quoc gia
Tổng cục Thuế sẽ triển khai tích hợp 95 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc phân tích và chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật đáp ứng việc tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngay trong quý 2/2020, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tối thiểu 30% kế hoạch, trong đó có các dịch vụ công trực tuyến: Khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu; Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ngoài ra còn có khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực (EVN) trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện phục thuộc EVN trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN; Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, cũng sẽ tích hợp dịch cụ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên; khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên; Khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí; khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài; khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư; khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh...

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ triển khai tích hợp 95 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo hoàn thành kế hoạch của Bộ Tài chính.

Thùy Linh