Nhiều địa phương chưa công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

14:12 | 26/04/2021

(HQ Online) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các địa phương phải lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 của năm học 2021-2022 trước ngày 5/4. Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, hiện mới có khoảng 30 địa phương công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa cho năm học tới.

Nhà xuất bản Giáo dục công bố giá sách lớp 2 và lớp 6
Gấp rút chuẩn bị thực hiện sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6
Bộ Giáo dục phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6
Sách giáo khoa lớp 1, lớp 6 của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Ảnh Thương Nguyễn
Hiện tại vẫn còn nhiều địa phương chưa công bố kết quả lựa chọn SGK mới. Ảnh Thương Nguyễn

Năm nay, Hà Nội lựa chọn sách giáo khoa (SGK) từ các bộ sách của các nhà xuất bản (NXB) như sau: NXB Giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Sư phạm; NXB Đại học Sư phạm TP HCM; NXB Đại học Quốc gia TP HCM.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, danh mục SGK lớp 2 gồm 19 cuốn cho 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, tiếng Anh.

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 gồm 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và địa lý, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6. Theo đó, có tổng số 18/32 SGK lớp 2 của 9 môn học, hoạt động giáo dục giáo được tỉnh này lựa chọn; lớp 6 có 24/40 SGK của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc được lựa chọn. Ở cả hai khối lớp, mỗi môn học, hoạt động giáo dục đều có 2 SGK từ 2 bộ sách khác nhau của 3 NXB là: NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm TP HCM, NXB Đại học Sư phạm được tỉnh này lựa chọn. Căn cứ vào danh mục này, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động lựa chọn SGK nào để sử dụng chính thức cho trường mình.

Tại tỉnh Yên Bái, không có bộ sách nào được chọn theo cùng một NXB mà được chọn lựa từ nhiều NXB khác nhau, đảm bảo phù hợp nhất đối với học sinh địa phương. Cụ thể: Bộ SGK lớp 2, bao gồm: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm của NXB Giáo dục Việt Nam; sách Toán của NXB Đại học Sư phạm và tiếng Anh của NXB Đại học Sư phạm TP HCM.

Bộ sách lớp 6, bao gồm: Ngữ văn, Tiếng Anh i-Learn Smart World của NXB Đại học Sư phạm TP HCM; Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Lịch sử và Địa lý của NXB Giáo dục Việt Nam; Toán của NXB Đại học Sư phạm.

Tương tự, tại tỉnh Phú Thọ danh mục SGK lớp 2 được phê duyệt, bao gồm các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm. 8 đầu sách này đều thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.

Đối với danh mục SGK lớp 6 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật (Âm nhạc), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Lịch sử và Địa lý nằm trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành. Riêng môn tiếng Anh sử dụng bộ sách I-Learn Smart World do NXB Đại học Sư phạm TP HCM phát hành.

Được biết, các địa phương đều xây dựng kế hoạch lựa chọn SGK nhằm đảm bảo lựa chọn được sách phù hợp và đúng tiến độ. Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã tổ chức các hội thảo giới thiệu sách và các công cụ hỗ trợ giảng dạy đến tổ chức nghiên cứu, phân tích tại từng đơn vị trường học, từng huyện, thị, thành phố đến Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 và tiến hành phân tích, bỏ phiếu độc lập.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông tin, việc phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 căn cứ trên tổng hợp đề xuất từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố và danh mục SGK do Bộ GD&ĐT đã phê duyệt. Các giáo viên được tham gia lựa chọn SGK của môn học mình đảm nhận theo hình thức bỏ phiếu kín. Các đơn vị, cơ sở giáo dục đã bám sát hai nhóm tiêu chí cơ bản do UBND TP quy định như: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Đỗ Hòa