Nhiều công chức hải quan nhận Bằng khen vì đóng góp tích cực cải cách kiểm tra chuyên ngành

16:11 | 22/03/2021

(HQ Online) - Với việc triển khai thành công nhiệm vụ xây dựng Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” theo chỉ đạo của Chính phủ, nhiều cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vì có đóng góp tích cực cải cách quy định, thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Tập trung hoàn thiện quy định hướng tới đẩy mạnh cải cách kiểm tra chuyên ngành
Nghị định về cải cách kiểm tra chuyên ngành cần chi tiết về trình tự thực hiện
Xây dựng Nghị định bám sát tinh thần tại đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành
Phó trưởng Phòng Giám quản 1 (Cục Giám sát quản lý về hải quan) Lê Nguyễn Việt Hà nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Phó trưởng Phòng Giám quản 1 (Cục Giám sát quản lý về hải quan) Lê Nguyễn Việt Hà nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Bằng khen của Bộ trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được trao cho cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ, các bộ, tổ chức và địa phương đã có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ và cải cách quy định, thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

4 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan nhận Bằng khen gồm: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành; Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum (nguyên Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan) Vũ Lê Quân; Phó trưởng Phòng Giám quản 1 (Cục Giám sát quản lý về hải quan) Lê Nguyễn Việt Hà và chuyên viên Cục Giám sát quản lý về hải quan Nguyễn Thị Hà Thanh.

Phó trưởng Phòng Giám quản 1 (Cục Giám sát quản lý về hải quan) Lê Nguyễn Việt Hà chia sẻ, đây là sự động viên tinh thần đối với những người đã và đang nỗ lực thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019, qua đó nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Ngày 16/9/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 164/BTC-TTr trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án. Ngày 12/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận kết quả đánh giá về những tồn tại, bất cập trong công tác kiểm tra chuyên ngành hiện hành và đồng ý với đề xuất về 7 nội dung cải cách lớn trong công tác kiểm tra chuyên ngành nêu trong đề án, cụ thể: giao cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra. Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đơn giản dần trên cơ sở ứng dụng tối đa công nghệ thông tin; Hệ thống tự động quyết định đối tượng được miễn, giảm kiểm tra, doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm kiểm tra.

Theo đó, việc cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ cắt giảm được 3 bước thủ tục trong 10 bước đối với quy trình kiểm tra chất lượng, cắt giảm được 2 bước thủ tục trong 5 bước đối với quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm.

Áp dụng kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra (chuyển đổi phương thức kiểm tra từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường, từ kiểm tra thông thường sang kiểm tra giảm áp dụng đối với hàng hóa giống hệt, không phân biệt nhà nhập khẩu) để cắt giảm một số bước kiểm tra không cần thiết và cắt giảm tỷ lệ kiểm tra đối với cùng một mặt hàng. Người nhập khẩu chịu trách nhiệm với lô hàng nhập khẩu và sẽ bị xử lý theo quy định nếu hàng hóa không đạt chất lượng. Đồng thời áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp. Mở rộng đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, với dự kiến bổ sung 19 nhóm đối tượng để giảm chi phí quản lý nhà nước và chi phí của doanh nghiệp

Bên cạnh đó, việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong mô hình mới để cắt giảm thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan. Theo mô hình Đề án, nhiều thủ tục kiểm tra theo mô hình mới được đơn giản hóa nhờ nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu của người nhập khẩu được tập trung vào một đầu mối là cơ quan hải quan. Theo đó, khi hàng hóa đủ điều kiện được áp dụng chế độ miễn kiểm tra chất lượng hoặc kiểm tra giảm thì hệ thống điện tử hải quan tự động cập nhật, người nhập khẩu không phải làm thủ tục xin miễn giảm như hiện hành; giảm nhiều giấy tờ trùng lặp giữa hồ sơ hải quan và hồ sơ kiểm tra chất lượng.

N.Linh