Nhiều bộ, địa phương chưa bố trí đủ vốn cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài

10:10 | 01/06/2021

(HQ Online) - Đến hết tháng 5, vẫn còn 34 bộ và 40 địa phương chưa phân bổ kế hoạch vốn, chiếm 11,89% kế hoạch Chính phủ giao.

Hết tháng 5, nhiều bộ, ngành còn chưa giải ngân vốn kế hoạch năm 2021
Phê duyệt Phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước gần 7.000 tỷ đồng cho VietinBank
Bộ Y tế phân bổ hơn 1,6 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 cho các địa phương
Một số địa phương đã tính đến các phương án tổ chức bỏ phiếu trong bối cảnh phòng chống dịch
2657-img-6014
Hết tháng 5, tổng số vốn đã phân bổ là 455,5 nghìn tỷ đồng, đạt 98,75% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Ảnh: Thuỳ Linh.

Tổng số vốn đã phân bổ là 455,5 nghìn tỷ đồng

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định các bộ, ngành, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải phân bổ chi tiết danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trước ngày 31/12/2020, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/01/2021 theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 5, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của tất cả các bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Báo cáo chỉ ra, đến thời điểm này, tổng số vốn đã phân bổ là 455,5 nghìn tỷ đồng, đạt 98,75% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tổng số vốn đã phân bổ là 406,4 nghìn tỷ đồng, đạt 88,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 169,5 nghìn tỷ đồng, đạt 82,34% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; vốn cân đối ngân sách địa phương là 285,9 nghìn tỷ đồng, đạt 111,99% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo Bộ Tài chính, đến nay vẫn còn 34 bộ và 40 địa phương chưa phân bổ kế hoạch vốn đã được giao. Số kế hoạch vốn còn lại chiếm 11,89% kế hoạch Chính phủ giao.

Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ kế hoạch vốn chưa triển khai phân bổ khá cao như: Bộ Thông tin và Truyền thông (94,77%), Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (88%), Ban quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (85,21%), Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (82,16%), Bộ Khoa học và Công nghệ (77,11%), Bộ Y tế (75,91%), Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (74,47%), tỉnh Phú Thọ (84,3%), tỉnh Hưng Yên (56,35%), Bắc Ninh (53,06%).

Khó phân bổ vốn các dự án ODA

Theo lý giải của Bộ Tài chính, nguyên nhân chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1, số vốn còn lại chưa phân bổ cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ do các dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; các dự án quá thời gian thực hiện với quy định (đang trình Thủ tướng Chính phủ xử lý); các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định.

Bộ Tài chính nhận xét, đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có tới 43/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 15/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: An Giang (43,33%), Cần Thơ (40,55%).

Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, vẫn còn nhiều bộ, địa phương chưa bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng theo cam kết, ảnh hưởng lớn đến thực hiện và giải ngân vốn nước ngoài.

Đáng chú ý, có nhiều dự án ODA vay Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) được giao kế hoạch vốn nhưng chưa hoàn thành thủ tục gia hạn Hiệp định vay do thủ tục phức tạp, đòi hỏi phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo Chủ tịch nước, trong khi pháp luật hiện hành không quy định về thời gian xử lý hồ sơ của Chủ tịch nước.

Thùy Linh