Nhân lực chất lượng cao cho ngân hàng số

13:41 | 09/10/2019

(HQ Online) - Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngân hàng số, nên đây sẽ là hướng đi tất yếu để ngành ngân hàng nhanh chóng hội nhập và tiến bước theo cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các chuyên gia cho rằng, Cách mạng 4.0 là sự giao thoa, hòa quyện của các công nghệ số - vật lý - sinh học nên có tác động cực lớn và phát triển theo cấp số nhân. Do vậy, ngành Ngân hàng không thể đứng ngoài cuộc và đã trở thành nhu cầu tất yếu giúp các ngân hàng vượt lên thách thức, tạo lợi thế cạnh tranh. Vì thế, thời gian qua, ngành ngân hàng Việt Nam được đánh giá là đi tiên phong trong việc tham gia cuộc Cách mạng 4.0. Điển hình là, những tiến bộ trong công nghệ tài chính (Fintech) đã được các ngân hàng Việt Nam nhanh chóng phát triển ứng dụng vào các hoạt động: thanh toán qua di động, qua mã QR chuẩn hóa, ví điện tử, số hóa thông tin thẻ - Tokenization, thanh toán thẻ chíp đối với thẻ nội địa….

Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của các ngân hàng, các cơ quan Nhà nước cũng phải có sự hỗ trợ, không thể bằng vật lực thì phải bằng chính sách. Lãnh đạo nhiều ngân hàng cho rằng, cơ quan quản lý cần hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực ngân hàng để thích ứng với cuộc Cách mạng 4.0, giúp tạo thuận lợi, thúc đẩy mô hình kinh doanh, quản trị điều hành. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng công nghệ cần được phát triển theo hướng đồng bộ, có khả năng tích hợp, kết nối với các ngành lĩnh vực khác để cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số và nâng cao chất lượng phục vụ tăng tính tiện ích trải nghiệm cho khách hàng.

Rõ ràng, kế hoạch và chiến lược vạch ra nghe có vẻ “dễ dàng”, nhưng để thực hiện là vấn đề còn nhiều khó khăn. Trong đó, điều quan trọng là các ngân hàng phải tìm được nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ khả năng đáp ứng, giúp các ngân hàng xây dựng nền tảng công nghệ, định hướng kinh doanh. Đây vẫn là vấn đề còn khá nan giải khi công tác đào tạo tại nước ta vẫn chưa đúng mức, nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo lại có xu hướng làm việc tại các công ty nước ngoài, thậm chí là ở lại nước ngoài. Do đó, một cơ chế thu hút nhân lực cần được các ngân hàng quan tâm và thực hiện, bên cạnh đó, các ngân hàng cũng chú trọng đến công tác đào tạo, đào tạo lại một cách thường xuyên.

Bình Nam