Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất bị thiệt hại do hoả hoạn có được giảm thuế?

09:09 | 13/08/2020

(HQ Online) - Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất bị thiệt hại do hoả hoạn là một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm. Đây là trường hợp không mong muốn xảy ra nên doanh nghiệp thắc mắc, trong trường hợp này thì có được giảm thuế?

Hồ sơ xoá nợ thuế cho người bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, tai nạn bất ngờ

Công ty TNHH Việt Nam Samho nêu thắc mắc liên quan đến việc giảm thuế đối với hàng hoá bị thiệt hại do hoả hoạn. Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Điểm d, Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế.

Điều 2 Thông tư 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính quy định đối tượng và điều kiện được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT; Điều 4 Thông tư 237/2009/TT-BTC cũng quy định rõ hồ sơ miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Theo Tổng cục Hải quan với các quy định nêu trên thì hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp đưa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vào kho bảo thuế thì chưa phải nộp thuế.

Như vậy, đối với hàng hoá bị thiệt hại do hoả hoạn nêu trên thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định tại Điều 2 Thông tư 237/2009/TT-BTC.

Liên quan đến xử lý thuế đối với hàng hoá bị thiệt hại do hoả hoạn của Công ty TNHH Việt Nam Samho, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xử lý căn cứ vào công văn số 963/TCHQ-TXNK ngày 19/2/2020 để thực hiện.

Nụ Bùi