Hồ sơ xoá nợ thuế cho người bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, tai nạn bất ngờ

09:58 | 28/05/2020

(HQ Online) - Dự thảo thông tư hướng dẫn hồ sơ trình tự xử lý nợ thuế đã hướng dẫn cách lập hồ sơ xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.    

ho so xoa no thue cho nguoi bi thiet hai vat chat do thien tai tham hoa tai nan bat ngo Hồ sơ xử lý nợ thuế cho người nộp thuế giải thể, phá sản như thế nào?
ho so xoa no thue cho nguoi bi thiet hai vat chat do thien tai tham hoa tai nan bat ngo Hồ sơ xử lý nợ thuế với người nộp thuế đã chết, mất tích gồm những gì?
ho so xoa no thue cho nguoi bi thiet hai vat chat do thien tai tham hoa tai nan bat ngo Cục Thuế Hà Nội: Hoàn thành xong hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ thuế trước ngày 1/7
ho so xoa no thue cho nguoi bi thiet hai vat chat do thien tai tham hoa tai nan bat ngo
Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thuộc đối tượng được xử lý nợ thuế. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo dự thảo thông tư, hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với trường hợp này  gồm: văn bản đề nghị xóa nợ của người nộp thuế gửi đến cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xóa nợ; loại thuế, số tiền thuế, thời hạn nộp thuế; số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đề nghị xóa nợ; việc người nộp thuế chưa được xử lý miễn tiền chậm nộp từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, cần có văn bản đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Thứ ba là văn bản xác nhận người nộp thuế bị thiên tai, thảm hỏa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian, địa điểm xảy ra của một trong các cơ quan, tổ chức sau: công an xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ; tổ chức cứu hộ, cứu nạn; cơ quan có thẩm quyền công bố dịch bệnh.

Thứ tư là biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị thiệt hại vật chất do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Thứ năm là biên bản xác định giá trị thiệt hại vật chất của cơ quan có thẩm quyền như tổ chức kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thẩm định giá hoặc cơ quan bảo hiểm.

Thứ sáu là thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp hoặc văn bản xác nhận số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp người nộp thuế đang nợ của cơ quan quản lý thuế tại thời điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và tại thời điểm đề nghị xóa nợ.

Thứ bảy là hồ sơ bồi thường thiệt hại vật chất được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường theo quy định của pháp luật (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường theo quy định của pháp luật (nếu có);

Cuối cùng hồ sơ của đối tượng này phải bao gồm các quyết định miễn tiền chậm nộp, quyết định gia hạn nộp thuế kể từ thời điểm Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành đến thời điểm đề nghị xóa nợ (nếu có).

Thùy Linh