Nguồn tài nguyên mới

09:01 | 17/12/2021

(HQ Online) - Hằng ngày, chúng ta đều tạo ra những dữ liệu lập tức được các thiết bị công nghệ ghi lại như việc đọc gì, nói gì, đi những đâu, liên kết với ai, trao đổi về nội dung gì... Ngay cả những thông tin về sức khỏe cũng được ghi lại đầy đủ nếu chúng ta cài đặt các phần mềm theo dõi.

Cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
Tiếp tục nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một nhân viên ngân hàng cho biết, danh sách về khách hàng của ngân hàng luôn là dữ liệu mà nhiều tổ chức, cá nhân “thèm khát”. Nếu có danh sách này, một công ty phân phối bất động sản, bảo hiểm có thể tiếp cận được ngay các cá nhân có tiềm năng, có thu nhập tốt để liên hệ bán hàng. Hay điều chúng ta đã biết, khi sử dụng mạng xã hội, chỉ cần vào nhấn một đường link về lĩnh vực nào đó, ngay lập tức hàng loạt những đường link, tài khoản tương tự được giới thiệu. Đó chính là việc mạng xã hội ấy đã có được dữ liệu về xu hướng tìm đọc của chúng ta bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, không ít người đã phát biểu “mình cũng không thể hiểu mình bằng mạng xã hội hiểu mình!”.

Tất cả những thông tin trên là khối dữ liệu số khổng lồ mà chúng ta đang gọi là Big data. Nền công nghiệp Big data đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Nhiều chuyên gia kinh tế đã đồng tình đánh giá “nguồn tài nguyên có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay không phải là dầu mỏ, tài nguyên thiên nhiên hữu hình mà là nguồn dữ liệu số đang ngày càng tăng lên với tốc độ cực nhanh”. Thậm chí, có chuyên gia đã nhận định, trong thời đại 4.0 quốc gia nào nắm được nguồn dữ liệu số là quốc gia đó chiến thắng.

Nhìn thẳng thực tế, dữ liệu số là nguồn tài nguyên mới có khối lượng và giá trị vô cùng lớn. Dữ liệu số chính là tài sản chiến lược của quốc gia, của cơ quan, tổ chức và là nguồn lực hết sức giá trị để phát triển nền kinh tế đất nước. Do đó bài toán đặt ra với Việt Nam hiện nay là làm sao phát triển và tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này.

Chúng ta cần phát tạo ra nhiều dữ liệu, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân khai thác hiệu quả. Do đó đầu tiên, chúng ta cần thay đổi nhận thức về kinh tế số và dữ liệu số. Tiếp theo là cần xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh cho công nghiệp dữ liệu số phát triển. Đồng thời, chúng ta cần xây dựng văn hóa về dữ liệu số, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tế, phát triển hạ tầng công nghệ đủ mạnh, đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Văn Bắc