Nghệ An: 3/4 kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát về hải quan

14:55 | 10/08/2022

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Nghệ An, qua rà soát, kiểm tra, đánh giá lại, hiện có 3/4 kho xăng dầu trên địa bàn đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP.

Từ 10/8, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với kho xăng dầu không đủ điều kiện quản lý
Sửa đổi quy định về thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Hải quan Nghệ An cho biết, hiện nay, đơn vị đang quản lý 4 kho xăng dầu: Tổng kho xăng dầu và kho ngoại quan DKC Nghi Thiết, kho xăng dầu Nghi Hương, kho xăng dầu Bến Thủy và kho xăng dầu Vinh. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế 4 kho xăng dầu trên và đánh giá lại điều kiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Tổng kho xăng dầu và kho ngoại quan DKC Nghi Thiết của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) được Tổng cục Hải quan xác nhận tại Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 15/5/2019 có tổng diện tích 10.901,2 m; bao gồm 12 bồn bể chứa với tổng sức chứa 50.200 m, đã lắp đủ 12 bồn. Tổng kho cũng đã được kiểm tra an toàn về phòng cháy.

Hiện tại, Công ty Thiên Minh Đức đang sử dụng phần mềm quản lý giám sát kho và hệ thống tự động hóa của Công ty CP tin học viễn thông Petrolimex; trang bị 7 camera của hãng Wisnet đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan. Đặc biệt, Công ty Thiên Minh Đức trang bị, lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xuất, nhập, tồn kho với cơ quan Hải quan.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại Tổng kho xăng dầu và kho ngoại quan DKC Nghi Thiết đáp ứng được điều kiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 22 Nghị định 68/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 11, Điều 1 tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công ty Thiên Minh Đức cam kết sẽ tiếp tục duy trì các điều kiện kiểm tra về kho xăng dầu theo quy định về việc rà soát điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu.

Tổng kho xăng dầu và kho ngoại quan DKC Nghi Thiết.
Tổng kho xăng dầu và kho ngoại quan DKC Nghi Thiết.

Kho xăng dầu Vinh của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Công ty Nhiên liệu hàng không) được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện tại Quyết định 4092/QĐ-TCHQ ngày 6/12/2017 có tổng diện tích 10.000,6 m2; bao gồm 4 bồn với tổng sức chứa 1.150 m3.

Tuy nhiên, hiện nay tại kho xăng dầu Vinh còn 2 bồn với tổng sức chứa 1.000 m3, trong đó: Bồn T01, T02: 500 m3/bồn (bồn T01, TO2 có chứa cả hàng nội địa), bồn T03, T04 công ty đã tháo dỡ và lắp đặt tại kho khác của công ty.

Hiện kho xăng dầu Vinh đang sử dụng phần mềm quản lý OMEGA; trang bị 7 camera của hãng CadPro và các thiết bị lưu trữ hình ảnh đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan.

Tại kho xăng dầu, Công ty Nhiên liệu hàng không đã lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan Hải quan.

Qua làm việc với cơ quan Hải quan, Công ty Nhiên liệu hàng không cam kết sẽ tiếp tục duy trì các điều kiện kiểm tra về kho xăng dầu theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP.

Còn tại kho xăng dầu Bến Thủy của Công ty Xăng dầu Nghệ An đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện tại Quyết định số 2597/QĐ-TCHQ ngày 30/8/2018 có tổng diện tích 115.345m, bao gồm diện tích khu bể chứa: 10.290 m, dàn xuất xe ô tô si téc: 315m; diện tích sân, bãi đỗ xe: 6.038m; nơi làm việc của Hải quan: 25m2. Tổng sức chứa xăng dầu (18 bể trụ đứng): 18.800m3.

Hiện nay, Công ty Xăng dầu Nghệ An đăng ký danh sách 3 bồn bể chứa hàng hóa tạm nhập tái xuất tại kho xăng dầu Bến Thủy áp dụng điều kiện kiểm tra giám sát hai quan theo Nghị định 67/2020/NĐ-CP gồm: bể BT03, BT04 chứa DO 0.05S II và bể BT09 chứa RON 92. Công ty Xăng dầu Nghệ An đã lắp đặt hệ thống, thiết bị đo bồn bể tự động gồm đo mức (Rosemount 5900S), đo nhiệt độ (Rosemount 2240S) tại 3 bể chứa hàng tạm nhập tái xuất (đã được Viện đo lường Việt Nam cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo mức xăng dầu tự động tại các số V05.KĐ.372.22; V05.KĐ.373.22 và V05.KĐ.374.22 ngày 12/7/2022).

Tại kho xăng dầu, Công ty Xăng dầu Nghệ An sử dụng phần mềm PMHQ; trang bị 8 camera và thiết bị lưu trữ đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan. Công ty Xăng dầu Nghệ An đã lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan Hải quan.

Tại thời điểm kiểm tra thực tế, Công ty Xăng dầu Nghệ An cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì các điều kiện kiểm tra về kho xăng dầu theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP.

Theo Cục Hải quan Nghệ An, tại 3 kho xăng dầu trên, các doanh nghiệp đã trang bị, sử dụng các thiết bị kết nối đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan Hải quan về tên hàng, chủng loại, nguồn gốc, số lượng, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ tại các bồn bể trong kho xăng dầu chi tiết theo tờ khai hải quan để thực hiện Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

Việc trang bị các điều kiện cần thiết cũng đảm bảo quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ) toàn cảnh khu vực kho, giám sát được mọi hoạt động đưa hàng hóa và phương tiện vận tải vào, ra kho xăng dầu.

Theo đại diện Cục Hải quan Nghệ An, trên địa bàn có 4 kho được xác nhận, nhưng đến nay ngoài 3 kho duy trì hoạt động và đảm bảo các điều kiện thì hiện tại kho xăng dầu Nghi Hương đã được Công ty Xăng dầu Nghệ An chuyển sử dụng làm kho lưu trữ nội địa (không có hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu tại kho).

Do đó, để đảm bảo công tác quản lý các kho xăng dầu trên địa bàn, Cục Hải quan Nghệ An đề xuất Tổng cục Hải quan điều chỉnh quyết định xác nhận điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan 2 kho xăng dầu là: kho xăng dầu Vinh của Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam và kho xăng dầu Bến Thủy của Công ty Xăng dầu Nghệ An phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Ngoài ra, thực hiện thủ tục tạm dừng hoạt động đối với kho xăng dầu Nghi Hương của Công ty Xăng dầu Nghệ An do hiện tại không hoạt động về xuất nhập khẩu và cũng chưa lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan Hải quan theo quy định.

Nụ Bùi