Ngành Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, kiểm tra

10:13 | 12/01/2021

(HQ Online) - Năm 2020, trước tác động của dịch Covid-19, ngành Thuế đã thay đổi mạnh mẽ cách thức thanh tra, kiểm tra, hướng tới tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo chống gian lận, trốn thuế.

Quy định mới về dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát hải quan
Quyết liệt thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuế, chuyển giá
Toàn ngành Thuế đã thực hiện gần 49 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra
4420-64756284-2655163807830532-327420037172297728-n
Công tác thanh tra kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế được đẩy mạnh trong thời gian qua. Ảnh: Thuỳ Linh.

Kiểm tra được 804.590 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế

Theo Tổng cục Thuế, năm 2020, công tác thanh tra, kiểm tra liên tục được cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục trưởng các cục Thuế chỉ đạo bộ phận thanh, kiểm tra thực hiện phân tích chuyên sâu, phân loại rủi ro thông qua các báo cáo doanh nghiệp trên các ứng dụng của ngành Thuế và thông tin thu thập khác.

Riêng đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh (nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không,...), ngành Thuế chưa thực hiện thanh, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro báo cáo cơ quan Thuế cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp không chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và các doanh nghiệp có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế thì cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện liên hệ với doanh nghiệp để sắp xếp thời gian thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến ngày 31/12, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 83.979 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 804.590 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 71.876 tỷ đồng, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: tổng số thuế tăng thu vào ngân sách là 19.867 tỷ đồng (bằng 17,6% so với cùng kỳ); giảm khấu trừ là 2.248 tỷ đồng, giảm lỗ là 49.760 tỷ đồng (bằng 119,6% so với cùng kỳ), tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.435 tỷ đồng.

Áp dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, kiểm tra

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện nghiêm Chỉ thị 11/CT-TTg và Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ không thực hiện thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng phải đảm bảo yêu cầu ngăn ngừa doanh nghiệp lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật, ngành Thuế đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy trình quản lý.

Theo đó, xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành phục vụ thanh, kiểm tra trên nền tảng công nghệ hoá, triển khai quy trình kiểm tra tại bàn theo hướng sử dụng tối đa cơ sở dữ liệu của ngành, mang lại hiệu quả cho công tác thanh kiểm tra trong bối cảnh mới.

Ông Vũ Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế chia sẻ, sau nhiều trăn trở, hệ thống thanh, kiểm tra thuế với gần 10.000 cán bộ, công chức đã quyết tâm cải cách phương pháp thanh, kiểm tra theo phương thức tăng cường áp dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thời gian thanh kiểm tra, hạn chế tiếp xúc với người nộp thuế.

Cơ quan Thuế các cấp đã áp dụng công nghệ thông tin để phân tích rủi ro, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao để thực hiện thanh, kiểm tra thuế. Trên cơ sở đó, cán bộ thuế khai thác dữ liệu tập trung tại cơ quan Thuế để phân tích một cách chuyên sâu tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và trao đổi, làm việc với doanh nghiệp nhưng tuyệt đối nghiêm cấm việc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu đã có trên hệ thống thuế.

Cùng lúc, Tổng cục Thuế ban hành quy trình kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng có dấu hiệu gian lận trốn thuế. Quy trình này đã giúp xây dựng một quy trình thống nhất, công khai, minh bạch, đặc biệt là phòng ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với doanh nghiệp.

Để thực hiện quy trình, cơ quan Thuế đã tạo cổng thông tin trao đổi với doanh nghiệp, qua đó mọi tài liệu, trao đổi, đánh giá, quyết định kiểm tra được thực hiện trao đổi qua cổng thông tin, hoặc số điện thoại của cơ quan thuế được công bố.

Đồng thời, việc kiểm tra được giao cụ thể cho từng tổ với tối thiểu là 2 cán bộ và được giám sát bằng quy trình nhật ký điện tử. Với việc áp dụng nhật ký điện tử, lãnh đạo cơ quan thuế các cấp sẽ theo dõi và biết được hoạt động cụ thể hàng ngày của từng đoàn, tổ thanh tra kiểm tra.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, đảm bảo công bằng trong chấp hành pháp luật, công tác thanh, kiểm tra thuế sẽ được triển khai mạnh mẽ theo phương thức điện tử, tiến tới thanh kiểm tra điện tử nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong nhiệm vụ ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế.

Thùy Linh