Ngành Tài chính tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

15:41 | 15/10/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo sẽ không được pháp luật bảo vệ
Cảnh báo về việc mạo danh cơ quan BHXH lừa đảo qua điện thoại
Thành lập nhiều doanh nghiệp, lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo kế hoạch này, Bộ Tài chính xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 21/CT-TTg và có sự lồng ghép hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ chung của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai các giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập, giá, chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được giao trong kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Trong kế hoạch, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: các cơ quan báo chí ngành Tài chính thực hiện tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính mang tính điển hình để tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật tài chính đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, công việc, kết quả đầu ra để xây dựng chương trình công tác của đơn vị. Định kỳ hàng năm, các đơn vị gửi kết quả thực hiện kế hoạch về Vụ Pháp chế trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

H.Vân