Ngành Tài chính nỗ lực cải cách, tiếp tục thu lại nhiều kết quả tích cực

08:40 | 22/05/2020

(HQ Online) - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 28 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 24 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý công sản, kho bạc nhà nước, kế toán – kiểm toán và hải quan.

nganh tai chinh no luc cai cach tiep tuc thu lai nhieu ket qua tich cuc Tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch Covid-19
nganh tai chinh no luc cai cach tiep tuc thu lai nhieu ket qua tich cuc Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành
nganh tai chinh no luc cai cach tiep tuc thu lai nhieu ket qua tich cuc Ngành Tài chính tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính
nganh tai chinh no luc cai cach tiep tuc thu lai nhieu ket qua tich cuc
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: Tuấn Anh.

Kết nối ổn định với Trục liên thông văn bản quốc gia

Đến hết tháng 4/2020, tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 938, trong đó thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 332 thủ tục, mức độ 3 là 210 thủ tục, mức độ 2 là 297 thủ tục, mức độ 1 là 99 thủ tục.

Bộ Tài chính đã hoàn thành tích hợp, chia sẻ kết nối một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ phận Một cửa tại Bộ Tài chính tiếp tục vận hành và hoạt động ổn định. Tính đến ngày 25/4/2020, nơi đây đã tiếp nhận 294 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học và giá. Trong đó đã giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 190 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 104 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Song song với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng tăng cường hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tiếp tục vận hành và kết nối ổn định với Trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo hiệu quả. Tính từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 35.339 văn bản điện tử từ Trục liên thông văn bản quốc gia. Số văn bản điện tử gửi từ Bộ Tài chính tới Trục liên thông văn bản quốc gia cũng lên tới 5.883 văn bản.

Tạo thuận lợi tối đa

Không chỉ ở cấp Bộ, các đơn vị ngành dọc của ngành Tài chính cũng rất nỗ lực trong công tác này.

Đối với lĩnh vực Thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Tính đến ngày 17/4/2020, hơn 767.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,9% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử mà cơ quan thuế đã tiếp nhận chỉ tính riêng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 17/4/2020 đã lên tới gần 5,6 triệu hồ sơ.

Cũng tính tới thời điểm nêu trên, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là hơn 766.000 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,8%. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 17/4/2020, đã có gần 1.4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là hơn 206.000 tỷ đồng và gần 13 triệu USD.

Tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử trong 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 17/4/2020) là 4.100 doanh nghiệp, đạt 96.88%. Số hồ sơ tiếp nhận là 6.585 hồ sơ trên tổng số 6.750 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97.56%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 4.645 hồ sơ với tổng số tiền hoàn là hơn 27.433 tỷ đồng.

Ngành Thuế cũng tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP.Hà Nội, TP.HCM, TP Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 17/4/2020 có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; có hơn 446.000 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 10.721 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 941 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Hải quan, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thành triển khai mới 71 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2020. Tính đến ngày 15/4/2020, đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối; 198 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 3 triệu bộ hồ sơ và trên 36 nghìn doanh nghiệp tham gia. Trong đó, trong tháng 4/2020, đã có 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được kết nối chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã sẵn sàng vận hành chính thức Hệ thống Một cửa quốc gia và quản lý giám sát tự động với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội; triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, tiếp tục triển khai trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 8 nước.

Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 phê duyệt Đề án “Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” nhằm xây dựng một hệ thống để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch thương mại điện tử trên nền Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa do có đầy đủ cơ sở dữ liệu.

Có thể thấy, những kết quả nêu trên trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Tài chính, thay đổi phương thức quản lý đã bước đầu góp phần mang lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành tài chính, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Hồng Vân