Ngành Hải quan tiên phong áp dụng chỉ số cải cách hành chính

08:01 | 22/01/2021

Đồng hành cùng DN trong hoạt động XNK, ngành Hải quan đặt mục tiêu không ngừng cải cách hành chính (CCHC). Để thực hiện mục tiêu này, Tổng cục Hải quan đã triển khai chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc (gọi chung là chỉ số CCHC). Đây là lần đầu tiên chỉ số CCHC được áp dụng tại Tổng cục Hải quan và Tổng cục Hải quan cũng là đơn vị tiên phong áp dụng chỉ số CCHC trong số các đơn vị thuộc, trực thuộc ngành Tài chính. Nhằm hiểu rõ hơn việc áp dụng chỉ số này, Tạp chí Hải quan đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trần Hiệu, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Hải quan TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Đồng Nai dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính
Tổng cục Hải quan dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2019 khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính
Ngành Hải quan triển khai Chỉ số cải cách hành chính
Ông Nguyễn Trần Hiệu, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan.
Ông Nguyễn Trần Hiệu, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Ông đánh giá như thế nào về kết quả công tác CCHC của ngành Hải quan trong những năm qua?

Từ khi triển khai Luật Hải quan năm 2014, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hải quan tiếp tục được hoàn thiện, nội luật hóa các chuẩn mực quốc tế, tạo cơ sở pháp lý hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, triển khai toàn diện hải quan điện tử, áp dụng các phương pháp quản lý hải quan tiên tiến…

Đến nay, 19/29 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa; hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn giải quyết TTHC hải quan đều được quy định đơn giản, rõ ràng, minh bạch. Từ đầu năm 2014, tất cả thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS ở mức độ rất cao tại 100% các đơn vị Hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 99% DN tham gia, xử lý hơn 99,6% tờ khai và thời gian thông quan đối với hàng luồng Xanh chỉ từ 1 - 3 giây. Thanh toán điện tử được thực hiện với số thu đạt trên 97,8% tổng số thu ngân sách.

Từ năm 2017, Tổng cục Hải quan triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với DN kinh doanh cảng, sân bay, kho, bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan. Tổng cục Hải quan luôn quản lý, giám sát và vận hành các hệ thống CNTT tập trung hoạt động ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa XNK.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Tổng cục Hải quan tăng dần qua các năm, năm 2017 đạt 80%, đến nay đạt 85%, trong số đó có 82,2% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tích hợp thành công 72 TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối, 202 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia; thực hiện kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 9 nước ASEAN.

Với vai trò tích cực, chủ động trong điều phối, Tổng cục Hải quan đã xây dựng mô hình cơ quan Hải quan làm đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành. Vừa qua, “Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021.

Với những nỗ lực đó, những năm qua, cơ quan Hải quan được các cơ quan ban, ngành từ Trung ương tới địa phương, cộng đồng DN đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác CCHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Lĩnh vực hải quan tác động lớn đến hoạt động XNK, thông quan hàng hóa, vậy theo ông, ngành Hải quan đã và đang triển khai công tác theo dõi, đánh giá kết quả CCHC trong Ngành ra sao?

Những năm qua, công tác theo dõi, đánh giá kết quả CCHC của Tổng cục Hải quan đối với các đơn vị trong Ngành được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 24/5/2019 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1500/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC (gọi tắt là Chỉ số CCHC) và đây được coi là bước thay đổi cơ bản trong đánh giá kết quả công tác CCHC.

Theo đó, Chỉ số CCHC của Tổng cục Hải quan được xác định trên 7 lĩnh vực, đánh giá theo 3 khối đơn vị với các tiêu chí, thành phần, thang điểm khác nhau và quy đổi hệ số giữa các khối về cùng một thang điểm...

Tổng cục Hải quan đã chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019 và ban hành Quyết định 3751/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2020 công bố kết quả Chỉ số CCHC của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Theo đó, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trong khối cục hải quan tỉnh, thành phố thuộc về 3 Cục Hải quan: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Đồng Nai. Vị trí dẫn đầu các khối còn lại thuộc về Cục Kiểm định hải quan và Vụ Pháp chế.

Kết quả đánh giá cho thấy các đơn vị đã rất nỗ lực trong triển khai các nhiệm vụ CCHC, đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật; thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác thu ngân sách; hiện đại hóa hành chính... Với kết quả này có thể khẳng định chỉ số CCHC của Tổng cục Hải quan là một phương pháp đánh giá nhiệm vụ CCHC hiệu quả, thiết thực và cần tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Để đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa công tác CCHC trong những năm tiếp theo, ngành Hải quan cần phải làm gì, thưa ông?

Công tác CCHC của ngành Hải quan đã có sự phát triển vượt bậc, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN. Những nỗ lực mạnh mẽ này, trên thực tế đã được lượng hóa bằng những con số cụ thể, ý nghĩa.

Dự báo năm 2021 tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, một số Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực dẫn đến giảm thuế. Trước tình hình đó, đòi hỏi cơ quan Hải quan cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp CCHC.

Theo đó, cơ quan Hải quan không ngừng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan… Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan dựa trên nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và tiến đến Hải quan số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và DN.

Cải cách TTHC hải quan theo hướng lấy người dân, DN làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, DN làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; thực hiện các biện pháp bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid-19, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ TTHC, chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính đôn đốc, điều phối các bộ, ngành tiếp tục cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại…

Đây chính là “đòn bẩy” tạo thuận lợi cho DN đạt sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút làn sóng đầu tư khi thế giới tái định vị chuỗi cung ứng và sản xuất sau đại dịch Covid-19.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Nụ