Ngành Hải quan tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm

07:56 | 19/01/2021

(HQ Online) - Để hoàn thành nhiện vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 315.000 tỷ đồng trong năm 2021, Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị 215/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu.

Ngành Hải quan thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngay từ đầu năm
Ngành Tài chính phấn đấu thu ngân sách tăng 3% so với dự toán năm 2021 Quốc hội quyết định
Số thu ngân sách đến sáng ngày 31/12 của toàn ngành Hải quan đạt 315.581 tỷ đồng
Cơ quan Hải quan tích cực trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho DN. 	Ảnh: H.Nụ
Cơ quan Hải quan tích cực trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho DN. Ảnh: H.Nụ

Tập trung nhiều nhóm giải pháp

Năm 2021, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu NSNN theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 là 315.000 tỷ đồng. Dự toán này được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP 6%; giá dầu thô 45 USD/thùng; các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) tiếp tục trong giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết. Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 tăng 5% so với dự toán (331.000 tỷ đồng).

Để hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021 với phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, Kỷ cương, Đổi mới, Sáng tạo, Khát vọng phát triển”.

Xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 và Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ ngày 4/1/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021.

Theo đó, thường xuyên đối thoại với DN để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; CCTTHC, thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng DN về các chính sách mới, đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng thương mại, triển khai mở rộng chương trình phối hợp thu 24/7 và chương trình DN nhờ thu… tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm công tác Hải quan - DN.

Nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của DN, hiệp hội DN trong lĩnh vực hải quan; xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách, hiện đại hóa hải quan trong năm 2021, toàn Ngành tiếp tục nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2021 lên 10-15 bậc so với năm 2018.

Song song với đó, toàn Ngành cũng sẽ tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa...

Cụ thể từng nhiệm vụ

Ngoài nhóm các giải pháp nêu trên, Tổng cục Hải quan đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị. Trong đó, với vai trò là đơn vị điều phối, Cục Thuế XNK cần đề xuất để Tổng cục Hải quan chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN tới từng cục hải quan tỉnh, thành phố; theo dõi tình hình thu NSNN; đánh giá tác động ảnh hưởng tới thu NSNN của việc thực hiện các FTA, đặc biệt là các FTA có hiệu lực từ năm 2021 như RCEP, UKVFTA; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN; chủ động theo dõi, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 và các cam kết hội nhập quốc tế ảnh hưởng đến thu NSNN đề xuất, báo cáo các cấp.

Đồng thời, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các cục hải quan tỉnh, thành phố; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị và đưa ra các giải pháp thu hồi nợ phù hợp với thực tế, báo cáo lãnh đạo Tổng cục giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế có khả năng thu năm 2021 đối với từng cục hải quan tỉnh, thành phố; đôn đốc, theo dõi từng tháng, quý tình hình thu hồi và xử lý nợ thuế; triển khai và đôn đốc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp có khả năng xóa nợ theo quy định ...

Ngoài ra, Cục Thuế XNK cần tăng cường rà soát, kiểm tra trị giá tránh trường hợp bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng có mức giá khai báo thấp, bất hợp lý nhưng không được tham vấn hoặc xử lý kịp thời nhằm xử lý kịp thời các trường hợp có khả năng gian lận trị giá cao; triển khai các chuyên đề về kiểm tra trị giá, tập trung vào những nhóm hàng, mặt hàng XK có thuế suất cao, các nhóm hàng, mặt hàng tiêu dùng NK có kim ngạch lớn, thuế suất cao, tần suất NK nhiều...

Cục Giám sát quản lý về hải quan, tăng cường công tác giám sát, quản lý hàng hóa XNK, cửa khẩu biên giới đất liền; phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu đường bộ; hàng gia công, sản xuất XK; rà soát các kho, bãi, địa điểm bảo đảm ngăn cách khu vực hàng nội địa với hàng NK; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc thực thi các FTA; rà soát công tác xác minh C/O, giảm thiểu số lượng xác minh C/O nhằm tiết kiệm chi phí cho DN… Xây dựng mô hình quản lý hải quan thông minh trên cơ sở bài toán nghiệp vụ cụ thể, chi tiết của từng lĩnh vực, trong đó tính đến các phương án, tình huống dự phòng phát sinh và đặc thù của từng tuyến, từng địa bàn. Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm với hàng hóa NK để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới...

Trong công tác chống buôn lậu, Cục Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong địa bàn hải quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; nâng cao hiệu quả công tác thu thập, trao đổi, xử lý thông tin với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đặc biệt thông tin về các vụ việc, vi phạm của các đối tượng, lô hàng cụ thể, thông tin về buôn lậu ma túy, hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tạo điều kiện tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu; chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu NSNN; giao dự toán và chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2021 tới từng chi cục trực thuộc.

Nụ Bùi