Ngành Tài chính phấn đấu thu ngân sách tăng 3% so với dự toán năm 2021 Quốc hội quyết định

16:18 | 08/01/2021

(HQ Online) - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai 7 nhóm giải pháp.

Tổng cục Hải quan sẽ trình Quốc hội, Chính phủ 11 đề án trong năm 2021
Chính phủ yêu cầu phấn đấu tăng thu ngân sách 3%, nợ đọng thuế dưới 5%
Phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2021 với 8 trọng tâm chỉ đạo và 11 nhiệm vụ
Ngành Tài chính phấn đấu thu ngân sách tăng 3% so với dự toán năm 2021 Quốc hội quyết định
Toàn cảnh hội nghị.

Giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%

Cụ thể, một là, điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, phấn đấu tăng thu NSNN 3% so với dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ động viên vào NSNN khoảng 15,5% GDP; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế. Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2021 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Hai là, nâng cao kỷ cương, hiệu quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; quản lý giá, thị trường chặt chẽ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bốn là, đẩy mạnh phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm. Nhất là tăng cường sự liên thông giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường chứng khoán; tiếp tục mở rộng cơ sở nhà đầu tư, phát triển các định chế trung gian, tổ chức định giá, tư vấn pháp lý, xếp hạng tín nhiệm,...

Năm là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cấu trúc, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tăng cường quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Sáu là, tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Bảy là, điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và xử lý tiếp các nhiệm vụ của năm 2020. Tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết diễn ra bình thường; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường; điều hành cung ứng và luân chuyển hàng hoá để đáp ứng nhu cầu; kiểm soát giá cả trong dịp Tết; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giá.

Ngành Tài chính phấn đấu thu ngân sách tăng 3% so với dự toán năm 2021 Quốc hội quyết định
Bộ trưởng Bộ Tài chính hứa với Thủ tướng ngành Tài chính sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn

Phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020, triển khai công tác tài chính - NSNN năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn ngành Tài chính tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra trong báo cáo trung tâm của Bộ, chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN được Đảng và Nhà nước giao.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của các địa phương đã phát biểu, các địa phương chưa có điều kiện phát biểu, Bộ trưởng đề nghị gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp trả lời hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền trả lời với các nội dung vượt thẩm quyền của Bộ Tài chính.

“Nhiệm vụ năm 2021 và 5 năm 2021-2025 đặt ra cho ngành Tài chính ngày càng lớn và nặng nề. Tuy nhiên, để đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là của đồng chí Thủ tướng Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước, ngành Tài chính xin hứa với đồng chí Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Hồng Vân