Ngành Hải quan tăng cường phòng chống dịch Covid-19 khi tiếp khách nước ngoài

20:42 | 31/03/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19 liên quan đến tiếp khách nước ngoài.

nganh hai quan tang cuong phong chong dich covid 19 khi tiep khach nuoc ngoai Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tạm hoãn công tác nước ngoài
nganh hai quan tang cuong phong chong dich covid 19 khi tiep khach nuoc ngoai Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt các giải pháp phòng dịch Covid-19

Theo đó, đối với khách nước ngoài vào làm việc tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo dõi, quản lý, giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức nước ngoài và cá nhân là người nước ngoài đến giao dịch, làm việc tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan, phù hợp với quy chế đối ngoại.

nganh hai quan tang cuong phong chong dich covid 19 khi tiep khach nuoc ngoai
Hình ảnh Hải quan Hải Phòng đo thân nhiệt tại điểm làm thủ tục

Các đơn vị chủ trì đón tiếp các tổ chức nước ngoài và cá nhân là người nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin và lấy ý kiến Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Tổng cục về việc tiếp khách nước ngoài khi thực hiện. Các dơn vị trong trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan hạn chế tối đa việc tiếp khách quốc tế, trừ các trường hợp thật cần thiết.

Tổng cục Hải qua đề nghị, tất cả các khách nước ngoài khi vào trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ phải thực hiện đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế trước khi vào cơ quan. Hồ sơ khai báo y tế tuân thủ theo mẫu khai báo của Bộ Y tế và phải gửi trước cho đơn vị chủ trì tiếp trước khi tiếp khách ít nhất 2 ngày làm việc để rà soát và kiểm tra. Tổng cục Hải quan có quyền từ chối các trường hợp có lịch sử y tế có dấu hiệu nhiễm/ tiếp xúc với người bị nhiễm Cocid-19.

Đối với khách nước ngoài vào làm việc tại trụ sở các cơ quan thuộc và trực thuộc, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức tiếp khách nước ngoài vào làm việc phải tuân thủ các nội dung trên và phù hợp với quy chế làm việc của đơn vị.

Đảo Lê