Ngành Hải quan khẩn trương xây dựng hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh

09:48 | 27/07/2021

(HQ Online) - Xây dựng hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh là bước tiến quan trọng để tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và sớm đưa Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

Infographics: 9 cục hải quan xây dựng quy trình nghiệp vụ giám sát quản lý về hải quan thông minh
6 nhóm cán bộ công chức làm việc với chuyên gia quốc tế về xây dựng Hải quan thông minh
Hải quan Hải Phòng: Tích cực tham gia xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh
Công chức Tổ Hải quan sân bay Vân Đồn (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan Quảng Ninh) thực hiện giám sát hành lý qua hệ thống máy soi, camera. 	Ảnh: Quang Hùng
Công chức Tổ Hải quan sân bay Vân Đồn (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan Quảng Ninh) thực hiện giám sát hành lý qua hệ thống máy soi, camera. Ảnh: Quang Hùng

Khẩn trương hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ

Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành cho biết, để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng thực hiện nội dung thuê dịch vụ CNTT phục vụ hải quan số, từ nay đến cuối năm Cục sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các nội dung công việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Ngành trong giai đoạn hiện nay là tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành các nội dung công việc liên quan đến xây dựng hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh.

Mới đây nhất, Tổng cục Hải quan có văn bản 3435/TCHQ-VP ngày 8/7/2021 phân công rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hệ thống Hải quan thông minh đối với các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan quyết định lập 6 nhóm cán bộ công chức (CBCC) làm việc với các chuyên gia nước ngoài thuộc dự án TFP liên quan đến các nội dung về xây dựng hệ thống Hải quan thông minh.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan còn phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị (đơn vị cung cấp tài liệu, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp) trong xây dựng các bài toán nghiệp vụ (9 nhóm) phục vụ xây dựng hệ thống. Các lĩnh vực có nhiều bài toán nghiệp vụ phải thực hiện liên quan đến giám sát quản lý về hải quan, quản lý rủi ro…

Về bố trí CBCC tham gia rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục CNTT và Thống kê hải quan, Cục Kiểm định hải quan, Vụ Thanh tra- Kiểm tra, Vụ Pháp chế, Ban Cải cách hiện đại hóa cử 1 lãnh đạo vụ, cục và công chức tham các nhóm rà soát có liên quan. Riêng Ban Cải cách hiện đại hóa cử CBCC tham gia tất cả các nhóm.

Đối với các đơn vị được giao chủ trì rà soát, hoàn thiện các yêu cầu bài toán nghiệp vụ, cử 1 lãnh đạo cục phụ trách chung và các cán bộ chuyên trách tham gia các nhóm rà soát hoàn thiện các yêu cầu bài toán nghiệp vụ được phân công theo từng bài toán, lĩnh vực…

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Hải quan, sau khi có chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục Hải quan, nhất là các cục hải quan địa phương đã khẩn trương triển khai những công việc liên quan.

Là một trong nhưng đơn vị được giao chủ trì xây dựng nhiều bài toán nghiệp vụ, Cục Hải quan Hải Phòng đã kịp thời chủ động bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết.

Ngày 25/7, trao đổi với phóng viên, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang cho biết, theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Công văn 3435, Cục được giao chủ trì xây dựng 12 bài toán nghiệp vụ (về lĩnh vực giám sát hải quan và thuế xuất nhập khẩu) và tham gia phối hợp trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ khác.

Với các lĩnh vực đơn vị tham gia phối hợp, Cục Hải quan Hải Phòng phân công các nhóm cụ thể để phối hợp với những cục hải quan địa phương được giao chủ trì. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu tài liệu để việc phối hợp đạt hiệu quả. “Với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục, lãnh đạo Cục yêu cầu nghiên cứu cụ thể về các lĩnh vực chuyên sâu như kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, thanh tra, chống buôn lậu… trong khi các chi cục có nhiệm vụ nghiên cứu toàn bộ tài liệu về các bài toán nghiệp vụ. Cục Hải quan Hải Phòng quyết tâm đảm bảo thưc hiện các nội dung công việc theo tiến độ do lãnh đạo Tổng cục Hải quan đặt ra”, ông Nguyễn Kiên Giang khẳng định.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Ngày 26/1/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định 97/QĐ-BTC về việc phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện Hải quan số, trong đó phân cấp cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT thực hiện hải quan số, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thuê dịch vụ CNTT.

Cùng với việc xây dựng các bài toán nghiệp vụ, việc triển khai Quyết định 97/QĐ-BTC có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh. Lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Ban chỉ đạo triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số, các Tổ, Nhóm làm việc, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan đã có rất nhiều nỗ lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành khối lượng lớn công việc đặt ra. Đó là, hoàn thành yêu cầu bài toán nghiệp vụ; hoàn thành yêu cầu kỹ thuật công nghệ; hoàn thành xây dựng dự toán kinh phí; hoàn thành dự thảo hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống; hoàn thành dự thảo Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT…

Thái Bình

Liên kết hữu ích