Ngân hàng Chính sách được giao hơn 4,3 nghìn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội

15:53 | 01/10/2020

(HQ Online) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 Ngân hàng Chính sách đã được giao là 4.326,97 tỷ đồng, số vốn này mới đáp ứng 24% nhu cầu vay vốn trong giai đoạn này.

“Phải bảo đảm dành đủ đất cho phát triển nhà ở xã hội”
Nghịch lý nhà ở xã hội: Cầu cao - cung thấp, vì đâu?- Bài 3: Đất “vàng” không dành cho nhà ở xã hội?!
Nghịch lý nhà ở xã hội: Cầu cao - cung thấp, vì đâu? - Bài 1: Mua nhà ở xã hội: Như nắng hạn đợi mưa rào!
2457 iec 3
Đã có 5.608 món xây mới, sửa chữa, mua nhà và 3.155 món mua, thuê mua nhà ở xã hội được NHCSXH thực hiện. Ảnh: Hoài Anh.

Liên quan đến vấn đề vốn ưu đãi cho nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, theo đó, giao trách nhiệm cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai thực hiện cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 NHCSXH đã được giao là 4.326,97 tỷ đồng, số vốn này mới đáp ứng 24% nhu cầu vay vốn trong giai đoạn này (nhu cầu khoảng 18.000 tỷ đồng).

Kết quả từ tháng 4/2018 đến 30/6/2020 chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho vay, tổng doanh số cho vay đạt 3.531 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt 192 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 3.339 tỷ đồng (đạt 77,2% kế hoạch), với 10.303 lượt khách hàng vay vốn.

Theo đó, 6.066 cán bộ, công chức, viên chức; 1.256 sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân; 1.011 người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; 1.379 người lao động; 283 người có công với cách mạng; 18 hộ cận nghèo; 21 hộ nghèo đã được vay vốn; với 5.608 món xây mới, sửa chữa, mua nhà và 3.155 món mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Về quy định Nhà nước cấp 50% nguồn vốn cho vay cho NHCSXH, NHCSXH phải tự huy động 50% nguồn vốn cho vay còn lại, NHCSXH cho biết, đến nay, ngân sách nhà nước cấp 2.163,485 tỷ đồng cho NHCSXH để thực hiện cho vay nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020, đồng thời NHCSXH huy động thêm 50% tạo tổng nguồn vốn là 4.326,97 tỷ đồng.

Nhu cầu về nhà ở xã hội tại Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM và các tỉnh có đô thị, khu công nghiệp phát triển, nhưng nguồn vốn hiện nay vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP không phải là một gói như gói 30.000 tỷ đồng, mà đây là một là một chương trình lớn, mang tính bền vững, thời gian vay vốn dài.

So với các chương trình được giao khác, NHCSXH đặc biệt quan tâm đến các đối tượng cho vay theo chương trình này và luôn bố trí, cân đối đủ nguồn vốn đối ứng với nguồn từ ngân sách chuyển sang để cho vay được kịp thời.

Nguồn vốn này được huy động từ dân cư, từ bản thân người vay vốn của chương trình theo quy định phải gửi tiết kiệm tối thiểu 12 tháng, từ tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng nhà nước và từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh...

Sau khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc, nguồn vốn cho nhà ở xã hội nhìn chung rất khó khăn. Kiến nghị nhằm khơi thông vấn đề này, NHCSXH đề nghị các bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét bổ sung thêm nguồn vốn cho NHCSXH để có đủ nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Hoài Anh