Nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập và Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế

10:21 | 25/12/2020

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành 2 Nghị quyết quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập (tỉnh Sơn La) và cửa khẩu chính Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thành cửa khẩu quốc tế.

Đề xuất nâng cấp cửa khẩu phụ Khẹo (Thanh Hóa) thành cửa khẩu chính
Cao Bằng: Thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Sóc Giang – Bình Mãng
Sẽ giảm mạnh quy mô diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Internet
Cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại Nghị quyết số 182/NQ-CP, Chính phủ đã quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập (tỉnh Sơn La) thành cửa khẩu quốc tế.

Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các công việc cần thiết theo quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền để phối hợp với phía Lào tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Lóng Sập (tỉnh Sơn La) - Pa Háng (tỉnh Hủa Phăn) vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh Sơn La phối hợp với các bộ, ngành liên quan quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập phù hợp với các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 183/NQ-CP quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc tế.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các công việc cần thiết theo quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền để phối hợp với phía Lào tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Xê Kông) vào thời gian thích hợp.

Hương Dịu