Năm 2020, ngành Thuế đặt mục tiêu thu ngân sách vượt tối thiểu 3% dự toán

10:29 | 06/01/2020

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020.

nam 2020 nganh thue dat muc tieu thu ngan sach vuot toi thieu 3 du toan Hải quan Đồng Nai: Phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt 19.600 tỷ đồng
nam 2020 nganh thue dat muc tieu thu ngan sach vuot toi thieu 3 du toan Thêm nhiều cục thuế báo tin vui thu ngân sách vượt dự toán
nam 2020 nganh thue dat muc tieu thu ngan sach vuot toi thieu 3 du toan Phấn đấu thu ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022) đạt 21-22% GDP
nam 2020 nganh thue dat muc tieu thu ngan sach vuot toi thieu 3 du toan

Đó là nội dung tại công văn số 5490/TCT-DT do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa kí gửi 63 cục thuế về triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2020 là năm cuối ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020, có ý nghĩa quyết định thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách 10 năm 2011 – 2020 và 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra của cấp có thẩm quyền. Triển khai dự toán ngân sách năm 2020 trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, môi trường kinh doanh được cải thiện, cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch hợp lý với nòng cốt là ngành công nghiệp chế biến,…tuy nhiên, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ mặt trái của việc chuyển dịch dòng vốn đầu tư, hội nhập quốc tế liên quan đến xuất xứ hàng hóa, điều hành chính sách tiền tệ, cùng áp lực về kinh tế, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,… 

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách; Tập trung triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu NSNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Thông tư số 88/2019/TT-BTC; Phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2020.

Tổng cục Thuế đề nghị 16 cục thuế căn cứ số giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, triển khai giao nhiệm vụ ngay từ đầu năm cho các chi cục thuế để tăng cường công tác quản lý thu, rà soát chống thất thu về số hộ kinh doanh, về doanh số nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện giao dự toán thu ngân sách nhà nước từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh cho 63 tỉnh, thành phố.

Do thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020, do đó, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế kịp thời, nộp đúng, đủ số thuế phát sinh phải nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật.

Riêng về số thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh tạm nộp của quý 4/2019, các cục thuế tập trung đôn đốc doanh nghiệp nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước trước ngày 23/1/2020.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2020 với Tổng cục Thuế, đảm bảo mức phấn đấu thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước năm 2020 phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế và số thu ngân sách qua các năm trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu về chỉ đạo điều hành thu ngân sách và tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ thuế; vượt thu tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh.

Đối với các địa phương có số thực thu năm 2019 vượt số đánh giá ước thu năm 2019, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cục thuế tính toán thêm phần vượt thu vào chỉ tiêu đăng ký phấn đấu thu năm 2020.

Thùy Linh