Mỗi năm có 30 triệu chứng từ được chi qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc

10:11 | 12/05/2022

(HQ Online) - Tính đến nay, đã có 100% các đơn vị giao dịch tham gia hệ thống Dịch vụ công trực tuyến với khoảng 30 triệu chứng từ chi điện tử/năm.

24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Kho bạc Nhà nước kiểm tra, giám sát qua dịch vụ công trực tuyến
Sẵn sàng tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia
100% thủ tục xúc tiến thương mại được triển khai dịch vụ công trực tuyến
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.	Ảnh: ST
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Ảnh: KBNN.

Theo Kho bạc Nhà nước, đến thời điểm hiện tại, kiến trúc tổng thể về hệ thống công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước đã được hình thành, trong đó TABMIS đóng vai trò trung tâm, kết nối, trao đổi dữ liệu với một số hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin liên quan (hệ thống thu ngân sách nhà nước, hệ thống thanh toán điện tử tập trung với ngân hàng,…).

Từ tháng 2/2018, Kho bạc Nhà nước đã triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước. Đến nay, 100% các đơn vị giao dịch đã tham gia (trừ khối an ninh quốc phòng) chiếm trên 99,5% hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước với khoảng 30 triệu chứng từ chi điện tử/năm qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, đã có 100% các thủ tục hành chính lên mức 4 và được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia – vượt 20% so với kế hoạch Chính phủ yêu cầu tại Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia (đến năm 2025 là 80%, đến 2030 là 100% dịch vụ công ở mức độ 4).

Kho bạc Nhà nước cũng đã hoàn thành xây dựng và triển khai ứng dụng trên điện thoại di động với hơn 90% đơn vị giao dịch sử dụng để tra cứu tham vấn số dư tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Đặc biệt, từ năm 2021, Kho bạc Nhà nước đã tổng hợp giám sát từ xa tiến độ xử lý hồ sơ kiểm soát chi và đánh giá sự hài lòng, thái độ phục vụ khách hàng giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, qua đó Kho bạc Nhà nước tin tưởng sẽ có sự chuyển biến tích cực về chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư, ban quản lý.

Có thể khẳng định, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (hệ thống máy chủ, máy trạm, trung tâm dữ liệu,...) đã được đầu tư và phát triển đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước.

Thùy Linh