Mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân

09:26 | 20/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế trên cả nước đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Có thể khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử
Đã có 200.000 giao dịch khai nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy gửi đến cơ quan Thuế
Cách thức khai, nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2021 với hộ kinh doanh
Ảnh: Thùy Linh.
Có một số Cục Thuế đã đạt hiệu quả cao trong thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử và dịch vụ thuế điện tử. Ảnh: Thùy Linh.

Về triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với đối tượng người nộp thuế là cá nhân, ngay từ năm 2017, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn triển khai.

Cụ thể, ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo Tổng cục Thuế, thực tế theo dõi dữ liệu trên hệ thống Etax và TMS từ ngày triển khai đến hết 28/12/2020 cho thấy mặc dù các cục thuế đã triển khai ngay, tuy nhiên, cho đến nay chỉ có một số cục thuế đạt hiệu quả cao trong thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử và dịch vụ thuế điện tử như: Cục Thuế TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên....

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cục thuế có số lượng tài khoản giao dịch điện tử và tờ khai điện tử đạt rất thấp như: Cục Thuế Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang,..

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế thông tin, hiện số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ quan Thuế đang quản lý.

Hiện chỉ có 205.459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay. Ngoài ra, theo phản ánh của người nộp thuế thì một số chi cục thuế đã từ chối cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân khi người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan thuế bất kỳ gần nhất, gây khó khăn cho người nộp thuế.

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố chi đạo các bộ phận liên quan của cục thuế và chi cục thuế tập trung thực hiện, tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống Etax.

Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 được sửa đổi bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải đến cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế chỉ đạo xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền tại cơ quan thuế các cấp để khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan Thuế.

Đặc biệt, các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan Thuế.

Ngoài ra, phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người nộp thuế biết được những lợi ich thiết thực khi triển khai việc lập tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử để người nộp thuế tích cực thực hiện.

Thùy Linh