Miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

18:52 | 07/04/2021

(HQ Online) - Trong phiên làm việc chiều nay 7/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng 12 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Ông Trịnh Đình Dũng vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn chức vụ Phó Thủ tướng

Cụ thể gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 454/457 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội). Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi được Quốc hội thông qua.

Việc phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vừa qua, có 9 thành viên Chính phủ không tham gia Trung ương khoá XIII, trong đó 8 người không tái cử do hết tuổi.

Thanh Nguyễn