Mặt hàng Xylene xuất bán cho DN chế xuất không chịu thuế XK

09:58 | 15/12/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, DN NK mặt hàng Xylene từ Hàn Quốc sau đó xuất bán nguyên đai, nguyên kiện cho DN chế xuất không chịu thuế XK.

Xử lý thuế như thế nào đối với hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công?
Hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công nhập lại nội địa tính thuế thế nào?

Công ty TNHH Hóa chất và môi trường Aureole Mitani – chi nhánh Hải Dương (gọi tắt là DN) nêu, DN đang NK mặt hàng Xylene từ Hàn Quốc, được hưởng ưu đãi thuế NK với C/O form KV. Mặt hàng này, DN xuất bán nguyên đai nguyên kiện cho một DN chế xuất.

DN nhấn mạnh, đối chiếu với quy định tại Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP, mặt hàng Xylene thuộc nhóm có STT 211, nhưng không đáp ứng điều kiện 2 nên không chịu thuế XK.

Để thuận lợi trong hoạt động sản xuất, DN hỏi khi xuất bán, mặt hàng Xylene có phải chịu thuế XK không, nếu không chịu thuế XK thì DN khai báo trên tờ khai hải quan như thế nào- nhập thuế suất 0% hay vẫn khai thuế và sau hoàn thuế?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP quy định: “1. Các mặt hàng XK thuộc nhóm có STT 211 là các mặt hàng đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hóa) không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế XK.

Điều kiện 2: Được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ”.

Đối chiếu với quy định trên mặt hàng XK Xylene thỏa mãn điều kiện 1 “không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế XK”.

Cũng tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định: “Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than”.

Theo nội dung DN nêu thì mặt hàng Xylene được NK từ Hàn Quốc, sau đó xuất bán nguyên đai nguyên kiện cho DN chế xuất nên không đáp ứng điều kiện 2 nêu trên và không chịu thuế XK.

Về việc khai báo thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, DN khai mã hàng của hàng hóa XK tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế NK ưu đãi quy định tại mục 1, phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP và không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hóa XK.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, DN có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình trước pháp luật. Trường hợp cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan, nếu phát hiện có sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định.

Nụ Bùi