Lực lượng quản lý máy soi container Hải Phòng chính thức về đơn vị mới

09:08 | 03/07/2020

(HQ Online) - Phòng Quản lý rủi ro và Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) vừa tổ chức bàn giao lực lượng quản lý máy soi container.

Hải quan Hải Phòng xử lý gần 3.000 vụ vi phạm
Hải quan Hải Phòng khu vực 1 triển khai Tổ hỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Hải Phòng: Thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics
4903 qlrr t7 1
Lãnh đạo 2 đơn vị ký biên bản bàn giao.

Sáng 3/7, trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan Hải Phòng Nguyễn Thái Hưng cho biết: Lễ bàn giao Đội kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container thuộc Phòng quản lý rủi ro về Đội Kiểm soát hải quan theo Quyết định số 1501/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan vừa được 2 đơn vị tổ chức thành công.

Giải thể Đội Kiểm tra máy soi trực thuộc Phòng Quản lý rủi ro Hải Phòng Giải thể Đội Kiểm tra máy soi trực thuộc Phòng Quản lý rủi ro Hải Phòng

(HQ Online) - Việc giải thể Đội kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container trực thuộc Phòng Quản lý rủi ro theo Quyết ...

Ban hành quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container Ban hành quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 1471/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi ...

“Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm soát hải quan tiếp tục duy trì sự ổn định về tổ chức, hoạt động thông suốt của lực lượng máy soi container để đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa và công tác quản lý nhà nước về hải quan”- ông Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh.

Theo Quyết định số 1501/QĐ-TCHQ ngày 4/6/2020, của Tổng cục Hải quan, quy định việc giải thể Đội Kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container trực thuộc Phòng Quản lý rủi ro thuộc Cục Hải quan Hải Phòng và sắp xếp, tổ chức lại các tổ thuộc Đội Kiểm soát hải quan, Đội kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container thuộc Phòng quản lý rủi ro được chuyển về Đội Kiểm soát hải quan.

Sau khi tiếp nhận Đội kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container, Đội Kiểm soát hải quan Hải Phòng được tổ chức lại gồm: Tổ tham mưu – Tổng hợp; Tổ Kiểm soát Hải quan số 1; Tổ Kiểm soát Hải quan số 2; Tổ Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi.

Thái Bình