Facebook Twitter youtube Tiktok

Luật Hải quan 2014: Hành trình hơn 8 năm đi vào cuộc sống - Bài 2: Dấu ấn thủ tục hải quan điện tử

(HQ Online) - Luật Hải quan 2014 tạo cơ sở để toàn ngành Hải quan triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) và công nghệ số tạo sự chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về Hải quan trên môi trường số hiện đại, an ninh, an toàn. Việc ứng dụng CNTT và công nghệ số của ngành Hải quan vào tất cả các lĩnh vực, từ công tác nghiệp vụ hải quan cho đến công tác quản lý nội ngành đã có bước tiến nhảy vọt, góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế và khu vực. Thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử đã góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, tạo thuận lợi thương mại, hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.
Luật Hải quan 2014: Hành trình hơn 8 năm đi vào cuộc sống - Bài 1: Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh
Luật Hải quan 2014: Hành trình hơn 8 năm đi vào cuộc sống - Bài 2: Dấu ấn thủ tục hải quan điện tử
Lễ bàn giao Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
(ngày 25/4/2014). Ảnh: Tư liệu

Đột phá trong ứng dụng CNTT

Với vai trò là một trong những cơ quan đi đầu trong hội nhập quốc tế, ngành Hải quan luôn chủ động, quyết liệt trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Từ những năm cuối thế kỷ 20, xuất phát từ thực trạng, nguồn lực quản lý, ngành Hải quan xác định cải cách, hiện đại hóa hải quan phải dựa trên phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo hướng tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ và cam kết quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ CNTT.

Điều này xuất phát từ tư duy đột phá của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, đặc biệt là tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Hải quan qua các thời kỳ nhằm xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT sâu, rộng trong mọi lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

Còn nhớ năm 2005, khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan (2001) được Quốc hội thông qua và đi vào thực hiện, ngành Hải quan đã triển khai áp dụng thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Qua đó, tạo ra bước chuyển căn bản từ khai báo hải quan thủ công sang điện tử. Thành quả đạt được ở chỗ, tờ khai hải quan được điện tử hóa và có giá trị như tờ khai giấy; thời gian khai báo hải quan không giới hạn, người khai hải quan được thực hiện 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Xác thực giá trị pháp lý của hồ sơ khai hải quan: thông qua sử dụng tài khoản truy cập Hệ thống hải quan hoặc chữ ký số.

Sau thành công trong quá trình áp dụng thí điểm, năm 2014, ngành Hải quan đã triển khai nhân rộng hải quan điện tử trên toàn quốc. Từng bước tăng mức độ tự động hóa của hệ thống hải quan, thực hiện 4 khâu gồm: tiếp nhận, kiểm tra, cấp số, phân luồng tờ khai, thay vì chỉ tự động 1 khâu tiếp nhận tại giai đoạn thí điểm. Cùng với đó, việc áp dụng quản lý rủi ro vào quản lý hoạt động XNK đã mang đến nhiều lợi ích. Việc đưa ra kết quả phân luồng hàng hoá (Xanh, Vàng, Đỏ) được thực hiện hoàn toàn thông qua hệ thống, kết quả của hệ thống là kết quả cuối cùng, cơ bản không phụ thuộc chủ quan của công chức có thẩm quyền.

Từ khi đặt được nền móng về tập trung dữ liệu thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS, câu chuyện tích hợp CNTT để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan tiếp tục chuyển động không ngừng. Một trong những ứng dụng CNTT có tính chất đột phá chính là thời điểm thực hiện Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản viện trợ từ ngày 1/4/2014.

Đó là việc áp dụng mã vạch trong giám sát hải quan; phối hợp thu nộp thuế với ngân hàng thương mại qua phương thức điện tử 24/7; thực hiện e-Manifets… và gần đây nhất (tháng 8/2017) áp dụng Hệ thống quản lý hải quan tự động. Điều này cho thấy mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và tích hợp các hệ thống với nhau theo tinh thần của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành Hải quan đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành:

Luật Hải quan 2014: Hành trình hơn 8 năm đi vào cuộc sống - Bài 2: Dấu ấn thủ tục hải quan điện tử
Ông Lê Đức Thành.

Dù gặp rất nhiều khó khăn do thiếu hụt nhân sự cũng như khối lượng công việc rất lớn nhưng công tác quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT tập trung của ngành Hải quan, cũng như công tác hỗ trợ người sử dụng được đơn vị duy trì đầy đủ, theo đúng các quy định, quy trình đã ban hành.

Đến thời điểm hiện nay, thủ tục hải quan hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động ở mức độ rất cao, hơn 99,65% DN tham gia; thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử tại 100% các đơn vị hải quan trên toàn quốc, thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt 98,4% tổng số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan; triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với DN kinh doanh cảng, sân bay, kho bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan,...

Theo đó, Hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống CNTT cốt lõi, quan trọng nhất của Tổng cục Hải quan (do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại triển khai chính thức từ ngày 1/4/2014) đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa XNK, quá cảnh, phương tiện XNC, quá cảnh, tức là chỉ đáp ứng được một khâu trong quy trình quản lý nhà nước về hải quan. Do đó, từ 2014 đến nay, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và duy trì thêm khoảng 20 hệ thống CNTT vệ tinh (do Tổng cục Hải quan xây dựng) hoạt động song song cùng hệ thống này.

Bùi Nụ (lược ghi)

Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (được triển khai chính thức tại Hải Phòng từ ngày 1/12/2017 với tên gọi VASSCM) được xem là đột phá lớn nhất về ứng dụng CNTT của ngành Hải quan kể từ sau khi thực hiện VNACCS/VCIS. Với Hệ thống VASSCM, cơ quan Hải quan kết nối tự động với Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) để khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin e-Manifets; Hệ thống VNACCS/VCIS, E-Customs (V5) phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ổn định, thống suốt, bao phủ và hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực trọng yếu về quản lý hải quan.

Trước bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hải quan Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ internet kết nối vạn vật (IoT), phân tích dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi kết nối (Blockchain)… trong quản lý nhà nước về hải quan. Mục tiêu hướng đến môi trường hải quan điện tử phi giấy tờ, được thực hiện “mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện” trên nền tảng Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh. Đồng thời đẩy mạnh việc trang bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị công nghệ hiện đại trong công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn trọng điểm.

Với nhiều nỗ lực trong cả tiến trình cải cách, hiện đại hóa, ngành Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng DN đánh giá là cơ quan đi đầu trong khối bộ, ngành Trung ương triển khai ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Lợi ích thiết thực từ các hệ thống điện tử, tự động

Cho đến thời điểm hiện tại, sự thành công của Hệ thống VNACCS/VCIS không chỉ giúp Việt Nam hiện đại hóa ngành Hải quan mà còn góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công Cơ chế một cửa ASEAN, tiến nhanh hơn trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế.

Hệ thống VNACCS/VCIS đã mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với cộng đồng DN, nhất là tạo thuận lợi trong khai báo, thông quan hàng hóa, qua đó giúp giảm thời gian, chi phí cho DN…

Điều đột phá của VNACCS/VCIS được nhắc đến nhiều hơn cả là giúp Hải quan Việt Nam hoàn thành được mục tiêu xây dựng một hệ thống CNTT tập trung. Nếu như trước năm 2014, hệ thống CNTT tập trung ở đầu mối các cục hải quan địa phương khiến công tác quản lý, việc triển khai ứng dụng CNTT một cách thống nhất trong toàn ngành gặp không ít khó khăn thì đến nay, ngành Hải quan đã phủ sóng VNACCS/VCIS tại 100% chi cục hải quan trên phạm vi cả nước; 99,99% DN, 99,99% tờ khai và 99,99% kim ngạch XNK đã được thực hiện qua Hệ thống VNACCS/VCIS. Việc thực hiện thành công VNACCS/VCIS chính là nền tảng để ngành Hải quan triển khai các chương trình hiện đại hóa sau này theo mục tiêu phát triển do Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra.

Theo đánh giá của ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), Hệ thống VNACCS/VCIS cho phép DN thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế 24/7, mọi lúc, mọi nơi và hướng tới hải quan phi giấy tờ. Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua VNACCS/VCIS đã mang lại hiệu quả to lớn, giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan; áp dụng phương pháp quản lý hải quan tiên tiến và hiện đại vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, thu nộp thuế, giảm thiểu tình trạng cưỡng chế thuế không chính xác, giảm thời gian thông quan của DN.

Luật Hải quan 2014: Hành trình hơn 8 năm đi vào cuộc sống - Bài 2: Dấu ấn thủ tục hải quan điện tử
Công chức Chi cục Hải quan Tây Đô- Cục Hải quan TP Cần Thơ hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: Đăng Nguyên

Làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan và kiểm soát hoạt động XNK hàng hóa tại khu vực cửa khẩu cảng biển lớn nhất phía bắc, Cục Hải quan Hải Phòng luôn là đơn vị tiên phong cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan. Ðây cũng là đơn vị tham mưu, trực tiếp chủ trì xây dựng nhiều hệ thống CNTT, quản lý tự động các hoạt động nghiệp vụ hải quan trên môi trường số và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hướng tới hải quan phi giấy tờ.

Cục Hải quan Hải Phòng đã đẩy mạnh thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK qua hệ thống VNACCS/VCIS. Đại diện Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng, việc triển khai toàn diện thủ tục hải quan điện tử đã tạo ra bước cải cách đột phá cho hoạt động XNK, thời gian làm thủ tục hải quan được rút ngắn thông qua việc tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và phản hồi kết quả phân luồng tờ khai trong vòng 1-3 giây. Qua đó giúp giảm chứng từ, giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan.

Còn tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã thực hiện nhiều bước đi mang tính đột phá để phát triển. Năm 2005, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là một trong 2 đơn vị thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, tạo bước ngoặt trong quy trình và giải quyết thủ tục XNK hàng hóa của DN. Năm 2014, thực hiện chủ trương của Ngành, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong thực hiện VNACCS/VCIS, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, XNK của cộng đồng DN. Những cải cách này nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng DN và các tổ chức trong và ngoài nước, đem lại hiệu quả thiết thực, giảm thời gian, chi phí đi lại, công sức cho DN, người dân.

Để tạo thuận lợi tối đa cho DN, Cục Hải quan Bắc Ninh đã vận hành ổn định, an toàn Hệ thống VNACCS/VCIS; triển khai các hệ thống CNTT vệ tinh phục vụ hoạt động giám sát, kiểm tra hải quan, trong đó điển hình như VASSCM thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với DN kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan.

Cục Hải quan Lạng Sơn đánh giá, việc thực hiện tất cả thủ tục hải quan cốt lõi trên VNACSS/VCIS và các hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan ở mức độ rất cao đã đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thông quan hàng hóa XNK. Trong đó việc triển khai áp dụng các hệ thống nghiệp vụ hải quan điện tử đã mang lại những hiệu quả rõ rệt và lợi ích thiết thực cho DN, thương nhân có hoạt động XNK và công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

Để chứng minh hiệu quả này, kể từ năm 2015 đến hết năm 2022, các chi cục trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho 733.004 bộ tờ khai của 23.273 lượt DN đăng ký làm thủ tục với kim ngạch XNK đạt 26.651,2 triệu USD. Điển hình như năm 2017, đơn vị đã tiếp nhận 129.133 bộ tờ khai của 3.666 DN đăng ký với kim ngạch gần 5,1 tỷ USD.

Trao đổi với phóng viên về hiệu quả mà VNACSS/VCIS mang lại cho cộng đồng DN, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, đại diện Công ty TNHH Hoàng Vũ cho rằng, thủ tục hải quan điện tử không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho DN, thương nhân có hoạt động XNK hàng hóa mà còn giảm thiểu tối đa giấy tờ trong bộ hồ sơ hải quan thông quan việc sử dụng chữ ký số, chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện từ. Đặc biệt việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đã tiết kiệm thời gian, chi phí rất lớn cho DN, trong đó, tính năng minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đã mang đến sự tin tưởng của cộng đồng DN.

Ngoài VNACCS/VCIS, Hệ thống VASSCM là một trong những thành tựu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số hướng tới tự động hóa trong quy trình giám sát và quản lý hải quan. Tính đến đầu năm 2022, trên cả nước, gần 86% (30/35) cục hải quan với gần 500 DN cung cấp dịch vụ kho, bãi, cảng đã kết nối, nhận và truyền dữ liệu dưới dạng điện tử thông qua Hệ thống VASSCM. VASSCM tạo thuận lợi cho cả ba bên bao gồm cơ quan Hải quan, DN XNK và DN kinh doanh cảng, kho bãi. Cụ thể, thời gian DN làm thủ tục tại cổng cảng đã giảm xuống dưới 1 phút, thời gian trung bình để hàng rời khỏi cảng là dưới 30 phút… Nhờ đó, lưu lượng hàng hóa qua cảng có kết nối với hệ thống VASSCM tăng trên 10% so với trước khi áp dụng. Bên cạnh đó, hệ thống VASSCM hoạt động 24/7 giúp DN không còn phải phụ thuộc vào thời gian cơ quan Hải quan làm việc; từ đó, DN có thể thực hiện thủ tục tại cảng, kho bãi một cách chủ động hơn. Với cơ quan Hải quan và các DN kinh doanh cảng, kho bãi, VASSCM đã giúp các tổ chức nâng cao hiệu quả quản lý nhờ các thông tin được trao đổi tự động liên tục.

Chuyển đổi số trong ngành Hải quan Việt Nam là một yêu cầu tất yếu, là chìa khóa quan trọng để đạt được mục tiêu xây dựng Hải quan thông minh; từ đó, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các đối tác trên thế giới. Cho đến nay, ngành Hải quan đã xây dựng được hệ thống thông tin bao phủ được hầu hết các lĩnh vực trọng yếu trong quản lý hải quan giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan, giảm tiếp xúc giữa người khai hải quan và công chức hải quan… và nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng DN.

Tuy nhiên, thực tế sự gia tăng hàng hóa XNK với khối lượng lớn đang khiến hệ thống CNTT của cơ quan Hải quan trở nên quá tải. Do đó, trong dài hạn, cơ quan Hải quan đang bắt tay vào xây dựng một kế hoạch tổng thể nhằm tái thiết kế toàn bộ hệ thống CNTT đáp ứng tất cả các nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan.

(Bài 3: Hồ sơ, thủ tục khi thực hiện Luật Hải quan “ghi điểm” với cộng đồng DN)

Nhóm Phóng viên

Tin liên quan

Hải quan tăng cường kiểm soát tôm hùm đất

Hải quan tăng cường kiểm soát tôm hùm đất

(HQ Online) - Để kịp thời ngăn chặn và quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu mặt hàng tôm hùm đất (Procambarus clarki), Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan tăng cường kiểm soát.
Hải quan Hải Phòng phối hợp tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại huyện đảo Cát Hải

Hải quan Hải Phòng phối hợp tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại huyện đảo Cát Hải

(HQ Online) - Trong 2 ngày (18-19/6), Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hoạt động an sinh xã hội tại huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng).
Phó Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Hải quan- Biên phòng Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Hải quan- Biên phòng Hà Tĩnh

(HQ Online) - Với chiến công phá vụ án bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 4 kg vàng, Cục Hải quan Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy BĐBP đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi thư khen.
Hải quan tập trung rà soát xử lý nợ trong toàn Ngành

Hải quan tập trung rà soát xử lý nợ trong toàn Ngành

(HQ Online) - Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp đôn đốc, thu hồi và xử lý nợ thuế đạt chỉ tiêu giao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung rà soát các hồ sơ quản lý nợ để có các biện pháp cưỡng chế phù hợp.
Tiếp tục tập trung truyền thông toàn diện lĩnh vực hải quan

Tiếp tục tập trung truyền thông toàn diện lĩnh vực hải quan

(HQ Online) - Các cơ quan báo chí, truyền thông Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện tốt vai trò truyền thông của ngành Hải quan.
Phóng viên Tạp chí Hải quan được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng Giấy khen

Phóng viên Tạp chí Hải quan được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng Giấy khen

(HQ Online) - Tại Hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2024) do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức ngày 18/6, Ban Tổ chức công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Bàn giao trụ sở Hải quan Hải Phòng khu vực 1 cho thành phố

Bàn giao trụ sở Hải quan Hải Phòng khu vực 1 cho thành phố

(HQ Online) - Cục Hải quan Hải Phòng vừa bàn giao hiện trạng khu đất trụ sở cũ của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 (địa chỉ số 2 Hoàng Diệu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng).
Hai mặt hàng giúp thu ngân sách của Hải quan Khánh Hòa tăng cao

Hai mặt hàng giúp thu ngân sách của Hải quan Khánh Hòa tăng cao

(HQ Online) - Nhờ tích cực triển khai những giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nuôi dưỡng nguồn thu nên số lượng doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Khánh Hòa trong nửa đầu 2024 đã tăng đáng kể, giúp số thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt kết quả khả quan.
Hải quan Bình Phước: Đối thoại, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hải quan Bình Phước: Đối thoại, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(HQ Online) - Ngày 18/6, Cục Hải quan Bình Phước tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2024 với chuyên đề: Giải đáp chính sách và tháo gỡ khó khăn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với các doanh nghiệp đầu tư tại KCN Becamex – Bình Phước với sự tham dự của hơn 20 doanh nghiệp.
Hải quan Hà Tĩnh: Đưa hoạt động đối tác Hải quan-Doanh nghiệp vào thực chất

Hải quan Hà Tĩnh: Đưa hoạt động đối tác Hải quan-Doanh nghiệp vào thực chất

(HQ Online) - Đồng hành, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn là mục tiêu trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN, chính vì vậy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã chú trọng chuyển đổi về nội dung, cách thức để hoạt động hỗ trợ DN được đi vào thực chất.
Hải quan Hải Phòng tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho CBCC

Hải quan Hải Phòng tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho CBCC

(HQ Online) - Cục Hải quan Hải Phòng vừa tổ chức Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thuyết trình cho 185 cán bộ công chức (CBCC) của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục.
Hải quan Quảng Trị phối hợp bàn giao nhà Đại đoàn kết

Hải quan Quảng Trị phối hợp bàn giao nhà Đại đoàn kết

(HQ Online) - Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Quảng Trị vừa phối hợp tổ chức Lễ Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Một tháng, khách nước ngoài mua gần 120 tỷ đồng hàng hóa khi xuất cảnh

Một tháng, khách nước ngoài mua gần 120 tỷ đồng hàng hóa khi xuất cảnh

(HQ Online) - Chỉ tính riêng trong tháng 5/2024, khách nước ngoài đã mua gần 120 tỷ đồng hàng hóa mang theo khi xuất cảnh qua các cửa khẩu TPHCM.
Hải quan Bắc Ninh: Tạo lòng tin với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan Bắc Ninh: Tạo lòng tin với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan Bắc Ninh đã kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển và tạo lòng tin trong doanh nghiệp.
Xem thêm
peugeot-viet-nam
cty-toan-phat
acecook-tra-quyen-loi-talkshow-2-thang

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

Năm nay không thiếu điện như năm trước

Năm nay không thiếu điện như năm trước

Thống kê hết ngày 18/6/2024 cả nước đã tiêu thụ 141,8 tỷ KWh, tương đương 45,6% so với kế hoạch. Dù đạt mức tiêu thụ kỷ lục, song công tác cung ứng điện vẫn được đảm bảo tốt.
Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

Vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do Hoàng Bá Dương (25 tuổi) và Hoàng Văn Thành (26 tuổi) quê Nam Sách, Hải Dương cầm đầu.
Hải quan Hải Phòng phối hợp tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại huyện đảo Cát Hải

Hải quan Hải Phòng phối hợp tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại huyện đảo Cát Hải

Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên biển; phòng, chống ma túy.
Thương mại Việt - Nga đạt 2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2024

Thương mại Việt - Nga đạt 2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2024

Hết tháng 5, xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga đạt 955,7 triệu USD, tăng 44,82% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giảm lãi suất hỗ trợ đầu tư có thể làm tăng áp lực lên tỷ giá

Giảm lãi suất hỗ trợ đầu tư có thể làm tăng áp lực lên tỷ giá

Mặc dù tỷ giá giữa VND và USD đã tăng khá mạnh từ đầu năm đến nay, nhưng theo các chuyên gia, áp lực tăng tỷ giá sẽ giảm bớt.
LONGFORM: Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33:  Nâng tầm đối ngoại đa phương của Hải quan Việt Nam

LONGFORM: Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33: Nâng tầm đối ngoại đa phương của Hải quan Việt Nam

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN (DG) là cơ chế hợp tác cao nhất của Hải quan ASEAN, được tổ chức thường niên và luân phiên giữa các cơ quan Hải quan ASEAN.
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Từ ngày 11 đến 19/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã thăm và làm việc với Hải quan Hoa Kỳ.
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Qua triển khai, mức độ tuân thủ của nhiều doanh nghiệp thành viên có sự cải thiện so với thời điểm trước khi tham gia Chương trình.
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Bắc trong 6 tháng 2024 ước đạt 120,7 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó, 24/28 địa phương trong vùng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương.
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt.
Năm nay không thiếu điện như năm trước

Năm nay không thiếu điện như năm trước

Thống kê hết ngày 18/6/2024 cả nước đã tiêu thụ 141,8 tỷ KWh, tương đương 45,6% so với kế hoạch. ...
Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Đêm 19, rạng sáng 20/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Liên ...
Thi hành các luật sớm hơn 5 tháng sẽ sớm giải phóng nguồn lực đất đai

Thi hành các luật sớm hơn 5 tháng sẽ sớm giải phóng nguồn lực đất đai

Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét điều chỉnh Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất ...
Nghiên cứu bổ sung quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với xe điện

Nghiên cứu bổ sung quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với xe điện

Báo cáo thẩm tra yêu cầu nghiên cứu quy định về phòng cháy chữa cháy phù hợp; nghiên cứu bổ ...
Chính phủ chỉ đạo nhiều nhiệm vụ để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát

Chính phủ chỉ đạo nhiều nhiệm vụ để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng ...
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Triều Tiên

Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nước dự kiến ký một "hiệp ...
Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

Vạch trần thủ đoạn cất giấu ma túy trong đèn sưởi, nồi lẩu

Vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do Hoàng Bá Dương (25 ...
Hải quan tăng cường kiểm soát tôm hùm đất

Hải quan tăng cường kiểm soát tôm hùm đất

Để kịp thời ngăn chặn và quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu mặt hàng tôm hùm đất (Procambarus clarki), ...
Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán, nuôi nhốt động vật quý hiếm

Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán, nuôi nhốt động vật quý hiếm

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa bắt giữ 1 đối tượng mua bán, nuôi nhốt động vật quý ...
Hải quan An Giang: Khởi tố vụ vận chuyển trái phép tiền qua biên giới

Hải quan An Giang: Khởi tố vụ vận chuyển trái phép tiền qua biên giới

Phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên ...
Vùng Cảnh sát biển 3 triệt phá 13 vụ án, chuyên án ma túy

Vùng Cảnh sát biển 3 triệt phá 13 vụ án, chuyên án ma túy

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triệt phá 13 vụ án, chuyên án tàng trữ, mua bán ...
Hải quan Lào Cai bắt giữ hơn 1 tấn hàng thực phẩm không giấy tờ

Hải quan Lào Cai bắt giữ hơn 1 tấn hàng thực phẩm không giấy tờ

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ tang vật, tiếp tục ...
Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên với Công ty Yazaki Hải Phòng và 2 chi nhánh

Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên với Công ty Yazaki Hải Phòng và 2 chi nhánh

Hiện cả nước có 75 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.
SHB tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm online

SHB tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm online

SHB triển khai chương trình khuyến mại “Chuyển đổi online – nhân 2 ưu đãi” dành cho khách hàng cá ...
Doanh nghiệp chú trọng xây dựng thương hiệu bên cạnh gia tăng lợi nhuận

Doanh nghiệp chú trọng xây dựng thương hiệu bên cạnh gia tăng lợi nhuận

Câu chuyện xây dựng thương hiệu luôn là vấn đề được các doanh nghiệp (DN) chú trọng bên cạnh vấn ...
Mitsubishi Motors Việt Nam: Công bố giá bán chính thức của Xforce Ultimate

Mitsubishi Motors Việt Nam: Công bố giá bán chính thức của Xforce Ultimate

Ngày 18/6, Mitsubishi Motors Việt Nam công bố giá bán chính thức của XFORCE Ultimate - một trong các hoạt ...
Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của doanh nghiệp điển hình, Vinamilk, đang không chỉ giúp ...
Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến

Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kể từ ngày 17/6/2024, Agribank triển khai tiện ích Đăng ký ...
Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô ...
Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024.
Sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đảm bảo ổn định nguồn thu cho ngân sách

Sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đảm bảo ổn định nguồn thu cho ngân sách

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhằm khắc phục các bất cập, ...
Hàng trăm tấn điều nguyên liệu nhập khẩu vướng kiểm dịch

Hàng trăm tấn điều nguyên liệu nhập khẩu vướng kiểm dịch

Một doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu trên 384 tấn “Hạt điều thô chưa bóc vỏ, xuất xứ Tanzania” ...
Lưu ý về thủ tục đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá

Lưu ý về thủ tục đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá

Liên quan đến việc kiểm tra tính xác thực, hợp lệ của Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản ...
Số tiền thuế nợ sẽ được khôi phục nếu hủy quyết định khoanh, xóa nợ

Số tiền thuế nợ sẽ được khôi phục nếu hủy quyết định khoanh, xóa nợ

Công ty CP gương kính Việt Mỹ đề nghị tạo điều kiện về thủ tục nợ thuế để được hoạt ...
BYD kiên trì thể hiện năng lực về công nghệ và dịch vụ

BYD kiên trì thể hiện năng lực về công nghệ và dịch vụ

Đại diện BYD Auto Việt Nam (BAV) cho biết: Hãng chưa quan tâm đến doanh số mà muốn khách hàng ...
Dolphin, mẫu xe chiến lược của BYD tại Việt Nam sẽ có giá bao nhiêu?

Dolphin, mẫu xe chiến lược của BYD tại Việt Nam sẽ có giá bao nhiêu?

(HQ Online) - Chưa chính thức ra mắt cũng như tiết lộ giá bán, nhưng BYD Auto Việt Nam ...
Các hãng xe Trung Quốc lần đầu “vượt mặt” thương hiệu Mỹ về doanh số bán

Các hãng xe Trung Quốc lần đầu “vượt mặt” thương hiệu Mỹ về doanh số bán

Năm 2023, các hãng xe của Nhật Bản đứng đầu với doanh số bán 23,59 triệu xe, tiếp đến là ...
Ô tô 9 chỗ trở xuống nhập khẩu về TPHCM tăng mạnh trong tháng 5

Ô tô 9 chỗ trở xuống nhập khẩu về TPHCM tăng mạnh trong tháng 5

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực ...
Hình ảnh đầu tiên của những chiếc xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo

Hình ảnh đầu tiên của những chiếc xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo

Dự kiến quý 3/2024 mới được bán tại Việt Nam, nhưng thương hiệu đến từ Trung Quốc Omoda & ...
Bridgestone Việt Nam nhận giải thưởng Chất lượng và An toàn từ Toyota

Bridgestone Việt Nam nhận giải thưởng Chất lượng và An toàn từ Toyota

Bridgestone Việt Nam vừa nhận hai giải thưởng về Chất lượng và về An toàn trong sản xuất từ Toyota ...
Iran phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu

Iran phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu

Nội các chính phủ Iran ngày 19/6 phê chuẩn dự thảo luật về việc thông qua hiệp định thương mại ...
Để AI không là “con dao hai lưỡi” trong hoạt động báo chí

Để AI không là “con dao hai lưỡi” trong hoạt động báo chí

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 phát triển, hòa chung xu thế chuyển đổi số, báo chí cũng đang từng ...
Thủ tướng Ấn Độ khẳng định tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ

Thủ tướng Modi bày tỏ sự hài lòng với tốc độ và quy mô của mối quan hệ đối tác ...
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá thịt lợn nhập khẩu từ EU

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá thịt lợn nhập khẩu từ EU

Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ bộ này đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với ...
Xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin của Hàn Quốc tăng mạnh

Xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin của Hàn Quốc tăng mạnh

Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin trong tháng Năm đạt 19,05 tỷ USD, tăng 31,8% ...
Kênh trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư

Kênh trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư

Kể từ tháng 10/2023, giá vàng đã tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục 2.450 USD/ounce vào ngày 20/5. Trong ...
Phiên bản di động