Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX giảm tới 10,3%

09:40 | 14/05/2020

(HQ Online) - Theo tổng hợp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ các báo cáo tài chính quý 1/2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đạt 4.199 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước.    

loi nhuan sau thue cua cac doanh nghiep niem yet tren hnx giam toi 103 Nhiều doanh nghiệp dệt may lên kế hoạch giảm lợi nhuận năm 2020
loi nhuan sau thue cua cac doanh nghiep niem yet tren hnx giam toi 103 Doanh nghiệp khai khoáng và dầu khí tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trên HNX
loi nhuan sau thue cua cac doanh nghiep niem yet tren hnx giam toi 103 Nhiều giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán
loi nhuan sau thue cua cac doanh nghiep niem yet tren hnx giam toi 103
7/11 ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước. Ảnh Internet.

Tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (trừ 9 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán), đã có 341/359 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính đúng hạn.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo tài chính quý 12020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đạt 4.199 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 261 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 1/2020 với tổng giá trị lãi đạt 4.679,5 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước, 80 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 480,5 tỷ đồng, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 4/11 ngành đang niêm yết trên HNX có tổng lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm 2019 là ngành Công nghiệp, ngành Y tế, ngành Khai khoáng và dầu khí và ngành Thông tin truyền thông và hoạt động khác.

Ngoài ra, 7/11 ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có tổng lợi nhuận sau thuế quý 1/2020 giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2019 là ngành Xây dựng (giảm 234,9 tỷ đồng, tương đương 59%), ngành Tài chính (giảm 155,3 tỷ đồng, tương đương 6%), và ngành Bất động sản (giảm 143,6 tỷ đồng, tương đương 53,5%).

Đặc biệt, ngành Thông tin thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống có tổng lợi nhuận sau thuế giảm từ 74,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019 xuống 4,8 tỷ đồng trong quý 1/2020. Nguyên nhân chủ yếu là tác động của việc xử phạt nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP từ ngày 1/1/2020 và tuân thủ việc phòng tránh dịch Covid-19 của Chính phủ.

Mặc dù tổng lợi nhuận sau thuế quý 1/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đều giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng cũng có tới 149/341 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý 1/2020 tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất là ACB (171,2 tỷ đồng), DGC ( 79,6 tỷ đồng), WSS (76 tỷ đồng)...

Thùy Linh