Lạng Sơn: Điều chỉnh phương án quản lý người, phương tiện từ các địa phương đến cửa khẩu

15:27 | 07/07/2021

(HQ Online) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn điều chỉnh phương án quản lý người, phương tiện vận tải hàng hoá XK từ các địa phương đến các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại Hữu Nghị và Tân Thanh
Lạng Sơn chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn quyết định di chuyển chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Km143 quốc lộ 279, thuộc địa phận thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng về Trạm Than Muội (Trung tâm giới thiệu nông sản huyện Chi Lăng) tại Km 55 quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức phun khử khuẩn các phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức phun khử khuẩn các phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Thời gian di chuyển chốt kiểm soát dịch Covid-19 được bắt đầu kể từ ngày 12/7/2021.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn bỏ quy định phun khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm dịch trong nội địa.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn bổ sung công tác quản lý lái xe và người đi cùng tại khu vực cửa khẩu. Trong đó, lái xe và người đi cùng nội địa phải tuân theo sự chỉ dẫn để đưa phương tiện vào khu vực riêng, giao xe cho lái xe chuyên trách, sau đó vào khu vực lưu trú dành riêng để chờ nhận lại phương tiện.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn bổ sung quy định lộ trình phương tiện chở hàng hóa XK chỉ được đi với lộ trình nhất định theo chỉ dẫn, chịu sự giám sát về hành trình của các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn. Trong trường hợp vi phạm theo hành trình đã chỉ dẫn sẽ bị xử lý theo quy định.

Nụ Bùi