Lạng Sơn triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại Hữu Nghị và Tân Thanh

10:08 | 07/07/2021

(HQ Online) - Nhằm mục tiêu tự động hóa quy trình, giảm thời gian cho DN có phương tiện XNC, hàng hóa XNK, đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước với DN trong và ngoài nước tham gia hoạt động XNK, tỉnh Lạng Sơn đang chuẩn bị kế hoạch triển khai thí điểm chuyển đổi số tổng thể và toàn diện (gọi tắt là nền tảng cửa khẩu số) tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh.

Lạng Sơn chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa
Hải quan Lạng Sơn chủ động khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu
Hải quan Lạng Sơn: Nỗ lực thông quan hàng nông sản, hoa quả tươi
Lạng Sơn quản lý người, phương tiện chở hàng xuất khẩu đến các cửa khẩu

Với kế hoạch này, Lạng Sơn sẽ là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng và triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, kế hoạch triển khai nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước; tạo kênh thông tin, kết nối đa chiều cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động XNK.

Cùng với đó, với nền tảng cửa khẩu số, UBND tỉnh Lạng Sơn hướng tới công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, cải cách hành chính, phục vụ người dân và DN tham gia hoạt động XNK tốt hơn.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn. Ảnh T.ANH
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn. Ảnh T.ANH

Đặc biệt, nền tảng cửa khẩu số sẽ thay đổi quy trình để tăng cường khả năng tự động hóa, giảm thiểu các tác động của con người trong các hoạt động tại cửa khẩu; ứng dụng công nghệ số trong quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động tại khu vực cửa khẩu.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông, CNTT, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị liên quan tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, đồng thời, khảo sát quy trình nghiệp vụ, xác định những yêu cầu chức năng, tổng hợp dữ liệu, xây dựng quy trình mới để chuyển đổi số toàn diện khu vực cửa khẩu.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ xây dựng phương án tổng thể chuyển đổi số cửa khẩu với các giải pháp như: Xác định, chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ số; sử dụng giải pháp nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud); dữ liệu lớn (Bigdata); trí tuệ nhân tạo (AI) để sẵn sàng cài đặt hệ thống phần mềm lõi AI phục vụ nhận diện biển số phương tiện; triển khai tích hợp bản đồ số để theo dõi, điều khiển phương tiện; kết nối dữ liệu camera từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Công an thành phố về hệ thống phần mềm lõi.

Bên cạnh đó, xây dựng giải pháp nền tảng dữ liệu số nhằm kiểm soát hàng hóa XNK; dữ liệu thu phí sử dụng hạ tầng; dữ liệu phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK; dữ liệu hàng hóa XNK; dữ liệu DN XNK; dữ liệu cấp biển số xe tạm…; xây dựng nền tảng ứng dụng số nghiệp vụ thu phí; ứng dụng số giám sát theo dõi phương tiện; ứng dụng số hỗ trợ kiểm soát hàng hóa; ứng dụng số tương tác cơ quan nhà nước - DN.

Dự kiến, việc khảo sát, xây dựng quy trình, thiết kế nền tảng cửa khẩu số, cài đặt, kiểm thử, tập huấn hướng dẫn sử dụng sẽ được thực hiện trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8. Giai đoạn thí điểm sử dụng sẽ kéo dài trong 6 tháng tính từ ngày khai trương với thời điểm khai trương dự kiến là trong tháng 8/2021.

Theo đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn, việc tổ chức xây dựng và triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh; đồng thời đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, DN và bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế, Công an, Biên phòng, Kiểm dịch, DN XNK, DN kinh doanh bến bãi, dịch vụ hạ tầng phối hợp triển khai bảo đảm đúng tiến độ, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến các hoạt động tại cửa khẩu; bảo đảm toàn vẹn, an toàn cơ sở dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số.

Nụ Bùi