Lãi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục biến động nhẹ

10:43 | 12/11/2020

(HQ Online) -Tại phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ mới diễn ra ngày 11/11, Kho bạc Nhà nước đã huy động được thêm hơn 5.400 tỷ đồng.

Tháng 10, lãi suất giảm nhưng khối lượng huy động trái phiếu chính phủ tăng mạnh
Đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ
Lãi suất trái phiếu chính phủ biến động trái chiều
2419-hids
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 276.049 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 5.407 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10, 15 năm, giảm tại kỳ hạn 30 năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 90 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,22%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,55%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/10/2020). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 201 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,78%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/10/2020). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 116 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,24%/năm, giảm 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/10/2020).

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 276.049 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Thùy Linh