Lãi suất trái phiếu chính phủ biến động trái chiều

15:58 | 14/10/2020

(HQ Online) - Ngày 14/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành và huy động được hơn 8.200 tỷ đồng.

Hướng dẫn mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước
Lãi suất trái phiếu chính phủ bất ngờ giảm mạnh tại tất cả kỳ hạn
Lãi suất giảm nhưng trái phiếu chính phủ bất ngờ được mua vào mạnh
1905-r-636875126581884824-08-dkaf-1619
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 248.140 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 8.295 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 10 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,53%/năm, giảm 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 3.350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,70%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 945 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 248.140 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Thùy Linh