Kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động có tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp?

10:42 | 03/07/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn công ty xổ số kiến thiết tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động.    

Nộp lệ phí trước bạ và nộp phạt điện tử như thế nào?
Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp hậu Covid-19 được TPHCM triển khai cơ bản
Trình tự, thủ tục hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ thuế như thế nào?
0928 ve so dao kvsg

Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty xổ số đối với kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động. Ảnh Internet.

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản kinh phí mà công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các khoản chi kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động của công ty xổ số kiến thiết được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Trường hợp khoản chi tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động thông qua một cơ quan, tổ chức tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận, hồ sơ xác định khoản tài trợ gồm: Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động được nhận hỗ trợ và tổng giá trị khoản tài trợ của công ty xổ số kiến thiết có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức là đơn vị nhận tài trợ; Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trường hợp khoản chi hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng các điều kiện sau: Thực tế đã chi hỗ trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động, có chứng từ chi tiền từ ngày 1/4 /2020; danh sách người bán lẻ xổ số lưu động được nhận hỗ trợ từ các nguồn tài chính hợp pháp của công ty xổ số kiến thiết do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo nêu rõ, người đại diện theo pháp luật của Công ty xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng từ quy định tại Điều này.

Thùy Linh