Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Hà Nội đạt 44,6 tỷ USD

10:17 | 21/09/2022

(HQ Online) - Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 44,6 tỷ USD trong 9 tháng (tính đến 15/9), hàng hoá xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Hải quan Hà Nội tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải quan Hà Nội tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp về thủ tục nhập khẩu
undefined
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Kim ngạch tăng cũng tỉ lệ thuận với tờ khai hải quan làm thủ tục tại Hải quan Hà Nội tặng. 9 tháng đơn vị đã giải quyết thủ tục cho hơn 1 triệu tờ khai, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Đạt được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì vai trò của cơ quan Hải quan rất quan trọng trong việc cải cách, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá thông qua việc triển khai ổn định hệ thống VNACCS; ứng dụng CNTT trong việc thu, nộp thuế điện tử; triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến; triển khai Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động…

Sự tăng trưởng kim ngạch và tờ khai đã giúp kết quả thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hà Nội tăng 19,1%, đạt 23.199 tỷ đồng, bằng 84,6% dự toán.

N.Linh