Kiện toàn nhân sự, bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

20:05 | 08/04/2021

(HQ Online) - Sau 12 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIV đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự.

Hôm nay bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV
Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Kiện toàn nhân sự, bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp

Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá các Báo cáo công tác của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã cố gắng phấn đấu cao độ, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời, Quốc hội cũng đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu của từng cơ quan. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021; trong đó, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực để các cơ quan nghiên cứu, tập trung triển khai thực hiện có chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp chiều nay 8/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận rất cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN

Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Quốc hội bày tỏ niềm tin rằng, các vị mới được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp lần này sẽ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại cuộc họp báo ngay sau phần phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ rõ hơn về công tác nhân sự tại kỳ họp này.

Cụ thể, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách 3 Phó Chủ tịch, 7 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và danh sách Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông qua 1.396 cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp nhận và tổng hợp được 1.907 kiến nghị của cử tri (KNCT), trong đó có nhiều KNCT đã được các bộ, ngành trả lời rõ ràng, đầy đủ tại nhiều kỳ họp Quốc hội.

Công tác trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được các bộ, ngành quan tâm giải quyết, trong đó, đã tập trung chỉ đạo, tích cực nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Chính phủ, các bộ, ngành đã nghiên cứu, xem xét, giải quyết 136 kiến nghị, chiếm 7,7% tổng số KNCT; đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 29 văn bản quy phạm pháp luật.

“Nhiều văn bản ngay sau khi ban hành đã kịp thời hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp thu KNCT, Chính phủ, các bộ, ngành cũng đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong một số lĩnh vực gây bức xúc trong dư luận xã hội được cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao”, ông Vũ Minh Tuấn nói.

Thanh Nguyễn