Kiến nghị xóa hơn 6,6 tỷ đồng nợ thuế cho một doanh nghiệp

15:33 | 05/10/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM vừa kiến nghị Tổng cục Hải quan xem xét xóa khoản nợ thuế hơn 6,6 tỷ đồng cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM.	Ảnh: T.H
Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, Xí nghiệp liên doanh giày Yee Chung (quận 12, TPHCM) làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, phát sinh số nợ thuế hơn chục năm trước đây.

Cục Hải quan TPHCM đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đối với Xí nghiệp liên doanh giày Yee Chung.

Lý do cơ quan Hải quan đề nghị xóa nợ, tiền nợ thuế của Xí nghiệp liên doanh giày Yee Chung đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi. Công ty giải thể trước thời hạn theo Quyết định số 269/BKH-QLDA ngày 26/11/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do đó thuộc trường hợp xóa nợ theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Quản lý thuế.

Theo Cục Hải quan TPHCM, đối với trường hợp nợ thuế nêu trên, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động từ năm 1997.

Lê Thu