Kiểm tra hàng hóa bằng máy soi làm cơ sở đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp

11:41 | 29/01/2021

(HQ Online) - Tăng cường công tác soi chiếu trong quá trình xếp dỡ đối với hàng hóa nhập khẩu để làm cơ sở đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Xác định trọng điểm soi chiếu container, “lộ” doanh nghiệp sai phạm
Danh sách container soi chiếu bằng máy soi được đăng công khai
Ban hành quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
0202-may-soi
Máy soi container di động tại cảng cạn Long Biên. Ảnh: N.Linh

Chỉ đạo này được Tổng cục Hải quan gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container theo quy định tại Quyết định 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/20120 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan giao cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức triển khai, phân công, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc đảm bảo phù hợp với đặc thù riêng của từng đơn vị, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác soi chiếu; tăng cường công tác soi chiếu trong quá trình xếp dỡ đối với hàng hóa nhập khẩu để làm cơ sở đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp, đánh giá trước thông tin của mặt hàng nhập khẩu để giảm thời gian trong khâu thông quan hàng hóa.

Các đơn vị chủ động giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình soi chiếu, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa của doanh nghiệp,

Cục hải quan các tỉnh, thành phố được trang bị máy soi tổ chức làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trên địa bàn để quán triệt việc thực hiện trách nhiệm trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hải quan được quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Hải quan, điểm c khoản 2 Điều 68 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/ 01/ 2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính Phủ), tiết b.1.3 điểm b khoản 1 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trên địa bàn quản lý không thực hiện phối hợp, tiến hành lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định tại khoản b điểm 2 Điều 24 Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đối với hành vi: “Không thực hiện việc cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan hải quan trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hàng hóa ra, vào, lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan”.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Giám sát quản lý, Cục Quản lý rủi ro phối hợp với cục hải quan tỉnh, thành phố trong công tác lựa chọn hàng hóa đưa vào soi chiếu, đảm bảo tăng tỷ lệ phát hiện vi phạm, không để tồn, ùn ứ container trong quá trình soi chiếu.

N.Linh