Kiểm tra dự án thu phí không dừng trên toàn quốc

13:50 | 14/06/2021

(HQ Online) - Bộ Giao thông vận tải sẽ kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 (Dự án BOO1) và Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 (Dự án BOO2).

Vì sao dán thẻ không dừng ETC nhưng tài xế vẫn phải "ấm ức" trả tiền mặt khi qua trạm?
Viettel sẽ tham gia vận hành 35 trạm thu phí tại 3 miền Bắc – Trung – Nam
Thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư: Lợi ích thấy rõ
Thủ tướng chỉ thị dừng thu phí các trạm không chuyển sang thu điện tử không dừng
Kiểm tra dự án thu phí không dừng trên toàn quốc
Ảnh minh hoạ: Internet.

Thời kỳ kiểm tra là từ khi triển khai dự án đến thời điểm kiểm tra. Thời hạn kiểm tra 25 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra.

Theo Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải Lâm Văn Hoàng, mục đích của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BOO.

Và phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy; xác định những tồn tại, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp (nếu có) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO.

Xuân Thảo