Khung giá đất thực chất

08:04 | 02/08/2022

(HQ Online) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân và dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2022 tới sẽ có nhiều đột phá về chính sách quản lý đất đai như: bỏ khung giá đất; xây dựng cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; chính sách điều tiết chênh lệch địa tô... Những quy định mới này được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự thị trường bất động sản; chấm dứt thời kỳ thổi giá, sốt ảo, bong bóng nhà đất thời gian qua.

Ngân sách thất thoát hàng nghìn tỷ do kẽ hở trong kê khai giá đất
Tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng để tham gia đấu giá đất
Ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi
Khung giá đất thực chất
Ảnh minh hóa

Trong báo cáo mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra nhiều hạn chế sau 8 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013 như: chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai chưa khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chưa hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó, thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất còn bất cập, tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra... Nhìn lại những năm qua cho thấy khung giá đất không theo kịp biến động giá đất trong thực tế. Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường. Và đang tồn tại cơ chế hai giá đất-một giá đất theo khung Nhà nước ban hành, là cơ sở để doanh nghiệp, người dân xác định cơ sở tính tiền đóng thuế sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, tính giá đất đền bù giải tỏa dự án; giá thứ hai được gọi là giá thị trường do các tổ chức, cá nhân tự xác lập và thường cao hơn gấp nhiều lần so với khung giá Nhà nước. Chính vì sự chênh lệch giữa 2 giá đất ngày càng lớn đã gây ra nhiều hệ lụy như trục lợi, trốn thuế; tranh chấp, khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến ổn định xã hội, phát triển kinh tế.

Nhìn thẳng thực tế, chủ trương bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường là một trong những bước tiếp theo để thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch, chống thất thoát, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách. Đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, theo kỳ vọng của người dân trong quản lý đất đai cần phải quy định làm rõ trách nhiệm của các cơ quan và phân cấp thẩm quyền gắn với kiểm soát, giám sát việc quản lý, sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và định giá đất tại các địa phương; nâng cao năng lực của hệ thống tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và định giá đất. Trong đó, tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội các cấp và nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý.

Mai Ka

Liên kết hữu ích