Khó miễn thuế XK với sản phẩm từ hoạt động tái chế khi chưa có danh mục của Bộ TNMT

10:06 | 21/08/2019

(HQ Online) - Để có cơ sở áp dụng chính sách ưu đãi thuế XK cho DN với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải cần phải có văn bản xác nhận Danh mục hoặc tiêu chí sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

kho mien thue xk voi san pham tu hoat dong tai che khi chua co danh muc cua bo tnmt Miễn thuế XK với sản phẩm từ hoạt động tái chế phải cần có xác nhận của Bộ TNMT
kho mien thue xk voi san pham tu hoat dong tai che khi chua co danh muc cua bo tnmt Thủ tục và chính sách thuế hải quan với hoạt động mua bán với DN chế xuất
kho mien thue xk voi san pham tu hoat dong tai che khi chua co danh muc cua bo tnmt Chì thỏi từ tái chế chất thải được miễn thuế XK
kho mien thue xk voi san pham tu hoat dong tai che khi chua co danh muc cua bo tnmt
Hoạt động Hải quan tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sớm ban hành Danh mục hoặc tiêu chí sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan Hải quan thực hiện chính sách thuế đối với Công ty cổ phần Vương Anh.

Theo Tổng cục Hải quan, tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bên cạnh đó, tại khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ đã quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, vấn đề vướng mắc của Công ty cổ phần Vương Anh là do Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải làm cơ sở phân biệt với các sản phẩm từ quặng hoặc nguyên liệu khác.

Vì vậy, để có cơ sở áp dụng chính sách miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cho DN, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Danh mục hoặc tiêu chí sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện chính sách thuế với DN.

Thu Trang