Kho bạc Nhà nước: Điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

14:40 | 13/07/2020

(HQ Online) - 6 tháng đầu năm 2020, dù tình hình kinh tế - tài chính của cả nước có nhiều diễn biến phức tạp do dịch Covid-19 nhưng Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ cũng như Bộ Tài chính trong công tác quản lý thu và kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước làm Thứ trưởng Bộ Tài chính
Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước
Khát khao cống hiến của nữ cán bộ kế toán Kho bạc Nhà nước Phú Thọ
kho bac nha nuoc dieu hanh ngan quy nha nuoc an toan hieu qua
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Phú Thọ. Ảnh Thùy Linh.

Kiểm soát thu - chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, kịp thời

Trong 6 tháng đầu năm 2020, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Theo báo cáo mới nhất của KBNN, tính đến hết ngày 30/6/2020, thu ngân sách nhà nước đạt 668.674 tỷ đồng, bằng 44,22% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 557.628 tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 20.997 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 89.743 tỷ đồng, bằng 43,15% so với dự toán (bao gồm dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng).

Bên cạnh việc thực hiện cải cách hiện đại hóa công tác thu, KBNN đã thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách như: Tăng cường kiểm soát các khoản chi thường xuyên (chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài...) trong điều kiện thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; Ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Thống kê cho thấy, đối với chi thường xuyên, tính đến hết ngày 30/6/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 455.896 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán (đã bao gồm các khoản chi hỗ trợ Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền; không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện 10.306 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,3 tỷ đồng.

Riêng đối với chi đầu tư, lũy kế vốn đầu tư giải ngân đến ngày 30/6/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 155,9 nghìn tỷ đồng (đạt 33,1% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 15,9 tỷ đồng.

Cũng theo KBNN, do tác động của dịch Covid-19, thị trường tài chính tiền tệ trong nước và thế giới liên tục biến động, tác động trực tiếp đến công tác phát hành trái phiếu chính phủ của KBNN. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2020, đồng thời, giữ lãi suất trái phiếu chính phủ không biến động tăng mạnh và ổn định thị trường, KBNN đã chủ động phối hợp và đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi tích cực tham gia đấu thầu trái phiếu chính phủ. Nhờ đó, lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ không bị tăng đột biến, từng bước bám sát lãi suất giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp và KBNN tăng dần khối lượng vốn huy động đáp ứng nhu cầu chi của ngân sách nhà nước.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo KBNN, trước bối cảnh chung của thế giới và trong nước, ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng bên cạnh việc đối mặt với những nguy cơ, thách thức cũng là cơ hội cho sự phát triển bứt phá với mục tiêu: “Hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020,xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030".

Toàn hệ thống KBNN phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN.

6 tháng cuối năm 2020, KBNN đặt mục tiêu tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. KBNN phấn đấu đến hết tháng 10/2020, hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị có giao dịch với KBNN trên toàn quốc.

Thùy Linh